Meninger

– FRI må gjøre ord til handling

– Vi skulle ønske at FRI gjennom nominasjonen til det nye styret kunne vist i praksis at de vil være mer mangfoldige og inkluderende, skriver Bassel Hatoum, leder i Skeiv Verden.

Publisert Sist oppdatert

Kronikk av Bassel Hatoum, leder i Skeiv Verden.

Gratulerer til FRI med en sterk innstilling til sentralstyre som skal velges i oktober. Alle de innstilte er dyktige kandidater som vi gleder oss til å samarbeide tett med.

FRI har et stort ansvar som den største skeive organisasjonen i landet. Derfor har vi nå en oppfordring til det nye styret: FRI og det nye styre må ta et tøffere standpunkt når det kommer til rasisme, og bli tydeligere på hvordan de har tenkt til å bekjempe rasisme og ta et oppgjør med ukulturen i egen organisasjon. Vi skulle ønske at FRI gjennom nominasjonen til det nye styret kunne vist i praksis at de vil være mer mangfoldige og inkluderende, også når det kommer til det flerkulturelle.

Vi tror det ville gjort FRI sterkere. Men de må starte rekrutteringsprosessen tidligere: de må skape samarbeid og møteplasser.

Vil ikke være et symbol

Når sant skal sies, har flere melaninrike i vårt nettverk blitt spurt om å sitte i FRI sitt styre. Alle takket nei etter egen vilje. Hvorfor, når vi mener styret trenger mer mangfold?

Fordi de ikke opplevde invitasjonen som helhjertet. Fordi de fleste av våre medlemmer som har blitt spurt om å sitte i FRI sitt styre opplever ikke at FRI faktisk tar rasisme på alvor, selv om det noe FRI sier at de vil. Vervene de ble spurt om å stille til er uten lønn eller reel innflytelse på organisasjonens drift. De ønsker ikke å kjempe alene som et symbol, de vil se at FRI tar initiativer og skaper møteplasser resten av året.

Inntil nylig hadde ikke FRI en eneste lønnet ansatt med flerkulturell minoritetsbakgrunn i sin stab, eller styrer. Samtidig, har melaninrike i vårt nettverk aktivt søkt på stillinger som FRI har lyst ut, og ikke blitt vurdert, selv om de var godt kvalifiserte til stillingene de søkte på.

Vi vet at det er stort potensiale i FRI for å ta dette på alvor.

Ukultur i FRI

Vi trenger å se tydeligere tegn på hvordan FRI vil gjøre ord til handling.

Bassel Hatoum, leder i Skeiv Verden

Organisasjonen har en internasjonal avdeling som solidarisk og aktivt gjør et uvurderlig arbeid utover landegrensene. I juni i år, etter drapet på George Floyd, kom nåværende leder av FRI, Ingvild Endestad, med en beklagelse for rasismen FRI har stått for. Det var godt med en beklagelse, men det var mange i Skeiv Verden som reagerte på at FRI ikke klarte å nevne noen eksempler som var ferskere enn seks år siden.

Her er det dessverre mange å ta av. Uten å nevne enkelthendelser, kan vi melde om en ukultur i FRI som blant annet legger lokk på våre bekymringer og ekskluderer flerkulturelle minoritetsstemmer. Beklagelsen som kom i sommer falt derfor gjennom, da den handlet om at dette var et tidligere problem, og ikke et eksiterende problem som er både kvelende og presserende.

Vi trenger å se tydeligere tegn på hvordan FRI vil gjøre ord til handling.

Å lese en bok om ballett gjør deg ikke til en ballettdanser.

Bassel Hatoum, leder i Skeiv Verden

Samarbeidet må styrkes

Å lese en bok om ballett gjør deg ikke til en ballettdanser. Å lese en bok om antirasisme gjør deg heller ikke til antirasist, eller at du kjenner rasismens mange varianter på kroppen. Mange skeive med etnisk og religiøs minoritetsbakgrunn kan oppleve rasisme som en større utfordring enn homofobi og transfobi. Mange melder også om at denne type diskriminering i skeive miljøer av andre skeive stikker og da stikker det ekstra dypt, og føles mer urettferdig.

Vi er glad for at våre bekymringer har blitt nevnt i FRI sitt arbeidsprogram 2020-22, og vi gleder oss til å bistå FRI med å følge det opp og implementere det i det daglige arbeidet.

FRI-leder Ingvild Endestad har rett i at den skeive bevegelsen er nødt til å være antirasistisk, og vi trenger at ord også blir til handling. Derfor håper vi at den gjensidige tilliten og samarbeidet styrkes, og at vi i framtiden vil se våre melaninrike skeive venner både høyt opp i styret og i staben.

Bassel Hatoum, leder Skeiv Verden

Powered by Labrador CMS