Hans Heen Sikkeland, her sammen med FRI-leder Ingvild Endestad, ordfører i Oslo, Marianne Borgen og varaordfører Kamzy Gunaratnam.

Hans Heen Sikkeland innstilt som leder i FRI

Tidligere leder i FRI Oslo og Akershus, Hans Heen Sikkeland, tar over som leder av FRI etter Ingvild Endestad, hvis valgkomiteen får gjennomslag for sin innstilling.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er svært stolte av å legge frem det vi mener er en solid og enstemmig innstilling til nytt styre i FRI, som både representerer kontinuitet og fornyelse, og et bredt mangfold av kompetanser og erfaringer, sier leder i valgkomiteen, Åshild Marie G. Vige.

Valgkomiteen har hatt jevnlige møter siden høsten 2019 og begynte arbeidet med å snakke med nåværende landsstyre- og sentralstyremedlemmer, samt alle ansatte i sentralleddet i organisasjonen. Gjennom hele våren har komiteen intervjuet aktuelle kandidater som har meldt seg selv eller som komiteen har blitt tipset om.

Komiteen har siden mars vært i kontakt med flere kandidater som har stilt seg til disposisjon for ledervervet i organisasjonen.

– Etter vår oppfatning har Hans Heen Sikkeland en kombinasjon av politisk og organisatorisk teft, engasjement og en inkluderende lederstil. Hans har gjennom fire år som leder av FRIs største fylkeslag (daværende LLH Oslo og Akershus), og også som ansatt i samme fylkeslag samt Skeiv Ungdom, opparbeidet seg et usedvanlig stort nettverk i det skeive miljøet. Vi er sikre på at Hans er den rette til å lede organisasjonen i en periode hvor FRI på den ene siden har etablert seg som en solid aktør i feltet, men som samtidig står midt i splittende debatter, sier leder i valgkomiteen, Åshild Marie G. Vige.

Politisk nestleder

Hvis valgkomiteen får gjennomslag for sin innstilling, får Hans følge av to andre ringrever i FRI med seg i ledelsen. Brita Brekke, som var leder for FRI Oslo og Akershus frem til årsmøtet i februar, er innstilt som ny politisk nestleder. Komiteen har innstilt på mangeårig sentralstyremedlem og forhenværende leder i FRI Rogaland, Daniel Bøhn Rayner, som organisatorisk nestleder.

– Det er veldig gledelig når folk som allerede har lagt ned en stor frivillig innsats i organisasjonen, gjennom flere år, ønsker å fortsette. Videre har vi ikke fått annet en svært gode tilbakemeldinger på innsatsen til begge de innstilte nestlederkandidatene. Brita har dessuten fersk erfaring fra fylkeslagsarbeid, og Daniel vil representere viktig kontinuitet i styret. I tillegg er begge svært kompetente og dyktige folk, sier Vige.

Valgkomiteen sier i en pressemelding at den er stolt av å legge frem en innstilling som representerer en bredde av erfaringer, deriblant fra fagbevegelsen, privat næringsliv, kjønnspolitikk, religionspolitikk, antirasisme og funksjonsvariasjon. Videre har de innstilte kandidatene bakgrunn fra ulike politiske fløyer, og fire av kandidatene bor i dag utenfor Oslo.

Valgkomiteen 2018-2020 har bestått av Åshild Marie G. Vige, Markus Brun Hustad, Camilla Constanse Strøm-Andresen, Claus Jervell og Andreas Ihlang Berg.

Valgkomiteens innstilling til FRIs sentralstyre 2020-2022:

Leder: Hans Heen Sikkeland

Politisk nestleder: Brita Brekke

Organisatorisk nestleder: Daniel Bøhn Rayner

Styremedlem: Christine Marie Jentoft

Styremedlem: Frode Lagset

Styremedlem: Marita Holmeset-Varpe

Styremedlem: Nicholay Teherani

Styremedlem: Kristin Kulset

Vara: Daniel Wensell

Vara: Henriette Nielsen

Powered by Labrador CMS