Kim Friele

Kim Frieles plass i Bergen

Bystyret i Bergen har bedt om at det skal oppkalles et sted eller en gate som kan hedre Kim Friele, og som kan sørge for at hun har en fysisk plass i Bergen for alltid.

Kim Friele.
Publisert Sist oppdatert

Venstres byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen, Ingrid Nergaard Fjeldstad har utredet muligheten for å kalle opp plassen rett sør for rådhuset i Bergen etter Kim Friele.

– Den tidligere parkeringsplassen har de siste årene blitt brukt som riggområde da rådhuset var under totalrenovering, men er nå omgjort til et offentlig torg og midlertidig møblert som en aktivitetsplass med blant annet sykkelløype og balanselek, sier Ingrid Nergaard Fjeldstad i en pressemelding.

– Kim Friele var en person som har betydd svært mye for mange enkeltpersoner, og uendelig mye for Norge som samfunn. Norge hadde ikke vært slik vi kjenner det uten Kim Friele. Hun gikk foran på et tidspunkt da det var kriminelt å være skeiv, og Kim Friele har med sin utrettelige innsats og pågangsmot kjempet for likestilling og for retten til å elske den man vil, og til å være den man er, sier byråden.

Ingrid Nergaard Fjeldstad.

Bakgrunnen for saken er at Bergen bystyre i slutten av 2021 behandlet et forslag om å hedre Kim Frieles minne ved å kalle opp et sted i Bergen etter henne.

Bergen rådhus er en fysisk manifestasjon av demokratiet som Kim Friele kjempet for. Området utenfor rådhuset skal fungere som et samlingssted for alle bergensere, uavhengig av kjønn, legning og kulturell bakgrunn. Plassen skal være et symbol på byens mangfold.

– Bystyret har bedt om at det skal oppkalles et sted eller en gate som kan hedre Kim Friele, og som kan sørge for at hun har en fysisk plass i Bergen for alltid. Selv om Kim Friele er borte, kommer kampene hun kjempet alltid til å være med oss. Vi har vært i kontakt med de etterlatte etter Kim Friele, og vi har utelukkende mottatt positive tilbakemeldinger fra dem. Forslaget er helt i tråd med hva de etterlatte også ønsker. Ikke minst har vi hatt dialog med de skeive organisasjonene i Bergen, sier byråden.

Plassen ligger rett sør for rådhuset i Bergen sentrum.

Plan- og bygningsetaten er skeptiske

Plan- og bygningsetaten i Bergen beskriver den aktuelle plassen sør for rådhuset som et byrom som er godt egnet for navngiving. Som fagetat ønsker Plan- og bygningsetaten likevel ikke å anbefale at den aktuelle plassen oppkalles etter Kim Friele nå. Dette begrunnes med at det bryter med Språkrådets navngivningsprinsipp om å vente minst fem til ti år fra en person er død, til vedkommende oppkalles.

Byråd Ingrid Nergaard Fjeldstad sier at hun har forståelse for Språkrådets anbefalinger, men mener likevel at det i denne saken er gode grunner for å gjøre et unntak, som for eksempel bystyrets enstemmige vedtak og et sterkt engasjement fra ulike råd og organisasjoner.

– Målet er selvsagt å få alt det formelle på plass i forkant av pridemåneden juni, slik at vi kan få en ekstra grunn til å feire ytringsfrihet og mangfold i Bergen i år, og nok en gang understreke betydningen av dem som har gått i forkant for likestilling og rettferd, og at ingen skal utsettes for diskriminering for sin kjærlighet, sin kjønnsidentitet eller sitt kjønnsuttrykk, sier byråd Ingrid Nergaard Fjeldstad.

Fullmaktene til å gi navn til plasser i Bergen ligger til byrådet. Byråden informerer om at man ønsker å fatte endelig vedtak i saken torsdag 16. februar.

– De skeive organisasjonene og andre relevante aktører vil bli invitert til videre dialog i arbeidet med å utvikle Kim Frieles plass i Bergen. Jeg gleder meg til å se hva denne plassen kan bli til, og jeg har jo et lite håp om at det kan holdes demonstrasjoner og appeller her i fremtiden, sier byråden.

Powered by Labrador CMS