PRISVINNERE: Olaug Nilssen og Nader Turkmani på utdelingen på Bergen Offentlige Bibliotek.

Likestillings- og mangfoldspris til Skeiv Verden Vest

«Skeiv Verden Vest har vært med på å gjøre Bergen til en mer mangfoldig og spennende by og er viktig for mange som er en minoritet på flere områder.»

Publisert Sist oppdatert

Bergen kommunes likestillings- og mangfoldspris 2020 ble delt ut i dag.

Det var mange sterke kandidater til årets pris, særlig siden det ikke ble delt ut en pris for 2019. Derfor hadde juryen besluttet at det blir en delt utdeling i år og at prisen går til Nader Turkmani/Skeiv Verden Vest og Olaug Nilssen.

Juryen består av Charlotte Myrbråten, Oddny Miljeteig, Amina Amin og Vasan Singaravel.

Nader Turkmani og Skeiv Verden Vest

Nader Turkmani er født og oppvokst i Syria og kom til Bergen som flyktning i 2016. Han hadde før han kom til Norge oppholdt seg som flyktning i Tyrkia og vært en aktivist for LHBTI+-personers rettigheter i Midt-Østen. Nader kommer fra byen Homs i Syria, som var et kjerneområde for opprøret mot Assad-regimet i Syria, og ble sterkt rammet av krigen i hjemlandet sitt.

Juryen har i sin vurdering av tildelingen av prisen til Nader Turkmani og Skeiv Verden Vest lagt vekt på Nader sin innsats for skeive med minoritetsbakgrunn i Bergen. Nærmest fra han landet på Flesland har han vært en ressursperson for andre skeive i byen og jobbet for deres sak både på systemnivå og med individuell oppfølging. Bergen kommune har lagt frem ambisiøse planer om å være et fristed for LHBTI+-flyktninger og Nader har vært en nøkkelperson for at vi langt på vei har lykkes med dette. Blant annet har han gitt opplæring til hundrevis av nyankomne innvandrere i Bergen om kjønns-og seksualitetsmangfold og skeives rettsstilling i Norge. Dette er ikke i utgangspunktet et lett tema å ta opp, men Nader har gjennomført dette på en måte som har skapt økt forståelse og empati for skeive også i miljøer der dette ikke har vært lett å formidle.

Norge er et godt land å bo i, også for skeive med minoritetsbakgrunn. Nader Turkmani har imidlertid gjennom sitt arbeid vært med på å avdekke utfordringer som vi har også i Norge. Dette gjelder særlig for oppfølging av transpersoner der han har vist at det er områder hvor vi ikke klarer å gi tilstrekkelig helsefaglig oppfølging. Arbeidet med denne problemstillingen og andre viktige spørsmål for skeive med minoritetsbakgrunn følges opp av Skeiv Verden Vest.

Nader var helt sentral i opprettelsen av Skeiv Verden Vest i Bergen. Sammen med dyktige kollegaer i denne organisasjonen er den bygget opp til å bli en viktig møteplass og støtteorganisasjon for skeive med minoritetsbakgrunn i Bergensregionen. Denne organisasjonen har vært med på å gjøre Bergen til en mer mangfoldig og spennende by og er viktig for mange som er en minoritet på flere områder. Derfor tildeles Bergen kommune sin Likestillings - og mangfoldspris for 2020 Nader og Skeiv Verden Vest sammen med:

Olaug Nilssen

Olaug Nilssen er forfatter og dramatiker, født i Førde, men i mange år bosatt i Bergen. Hun er en kjent og prisbelønt skrivekunstner men det er ikke bare på grunn av litterære kvaliteter i verkene hennes hun får Likestillings- og mangfoldsprisen.

I nominasjonen til prisen fra Foreningen for muskelsyke i Vestland står det blant annet:

«Tung tids tale, er en rørende bok til en elsket sønn, en fortvilet rapport fra en utmattende hverdag og et verdifullt kampskrift mot diagnosesamfunn og rigid byråkrati. Denne boken har potensiale i seg til å endre hele vår velferd. Svært mange foreldre med barn med handikap kjenne seg godt igjen i den utfordrende livssituasjonen som boken beskriv.»

Juryen legger i vurdering sin vekt på Olaug Nilssen sitt betydelige bidrag til å synliggjøre situasjonen for familier som har barn med store hjelpebehov. «Tung tids tale» er en sterk og ærlig bok som er blitt et referanseverk for å kunne få kunnskap og empati med familier i en slik situasjon. Det er rett og slett et litterært verk som har fått stor samfunnsmessig betydning.

Juryen vil også trekke frem at Olaug Nilssen i sine verk har et tydelig kvinneperspektiv – ikke minst om morsrollen. I Kjøkkenbenkrealisme – ærlege historiar om tidsklemma fra 2012 og dramastykket Stort og stygt skriver Olaug Nilssen om tidsaktuelle dilemmaer for kvinner og småbarnsforeldre.

Nilssen var også sammen med andre foreldre svært aktiv i aksjonsgruppen mot flyttingen av Tveiterås skole der de fikk snudd innstillingen om å flytte denne skolen med elever med spesielle behov. Hun har også i ulike sammenhenger, gjennom blant annet opplesninger og intervjuer, bidratt til å nå ut med erfaringer og kunnskap om situasjonen for familier med barn «som ikke er helt som andre». Etter juryen oppfatning utgjør Olaug Nilssens samlede innsats som skrivekunstner og samfunnsdebattant begrunnelsen for at hun er vinner av likestillings- og mangfoldsprisen 2020.

Powered by Labrador CMS