Trakassering

Skeive mest utsatt for uønskede seksuelle hendelser

Ny rapport viser at omtrent halve befolkningen har opplevd uønskede seksuelle hendelser det siste året. Mest utsatt er unge, skeive, og kvinner med annen minoritetsbakgrunn.

Omfangsundersøkelsen Erfaringer med, holdninger til og kunnskap om seksuell trakassering er den første i sitt slag.

En rapport fra Verian viser at 52 prosent av befolkningen over 15 år har opplevd en eller flere former for kjønnstrakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet, seksuelt press eller seksuelle overgrep i løpet av det siste året.

Et av hovedfunnene i rapporten er at unge kvinner, ikke-binære, ikke-heterofile kvinner, kvinner med funksjonsnedsettelse, kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn og ikke-heterofile menn er mer utsatt enn andre.

Samtidig svarer kun fire prosent i undersøkelsen ja på direkte spørsmål om de har vært utsatt for seksuell trakassering.

– Det kan tyde på at mange av oss har en høy terskel for å kalle noe seksuell trakassering. For eksempel viser undersøkelsen at fysiske tilnærmelser oppfattes som seksuell trakassering i større grad enn verbale tilnærmelser, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i en pressemelding.

Samfunnsproblem

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery understreker i meldingen at seksuell trakassering begrenser folks frihet og mulighet til å leve det livet de ønsker.

– Det er et alvorlig samfunnsproblem. Derfor jobber vi nå med en felles innsats for å få bukt med det, og legger i løpet av året frem en melding til Stortinget om seksuell trakassering, sier Jaffery.

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse i befolkingen blant personer fra 15 år og oppover. 16 160 personer har svart.

Dette er den første norske undersøkelsen som undersøker seksuell trakassering på tvers av ulike arenaer i samfunnet, som arbeidsliv, ulike organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter, digitale nettverk, og i offentligheten.

Andre funn i undersøkelsen er:

 Omfanget er størst i arbeidslivet. 32 prosent oppgir å ha opplevd en eller flere former for uønskede seksuelle og kjønnsbaserte hendelser på jobb, eller i en situasjon tilknyttet jobb.

Nesten halvparten av de som utsettes for uønskede seksuelle hendelser opplever det som nedverdigende, ydmykende eller krenkende.

Mange som har varslet om disse hendelsene i arbeidsliv eller organisasjonsliv, opplever at deres sak ikke blir fulgt opp.

– Rapporten viser tydelig at vi har utfordringer, særlig i arbeidslivet, med å oppføre oss og respektere hverandres grenser. Jeg er særlig bekymret for at enkelte grupper må tåle mye fordi vi ikke har klart å endre en ukultur, sier Anna Bjørshol i pressemeldingen.

 

Powered by Labrador CMS