Rus

Risiko for overgrep når sex blandes med rus

Brukerorganisasjonen Chemfriendly lanserer kampanjen «Spør først. Sex uten samtykke er straffbart».
– Når man er rusa, kan det bli vanskeligere både å lese signaler og å sette grenser for seg selv og andre.

Publisert Sist oppdatert

Chemfriendly Norge har samlet historier fra personer som har blandet sex og rus, og som opplevde at blandingen gjorde samtykke vanskelig. Det finnes også historier om voldtekt i seksualisert rusbruk. Til sammen utgjør disse historiene kampanjen «Spør først. Sex uten samtykke er straffbart.»

Chemfriendly Norge er en bruker- og interesseorganisasjon som lærer skeive og sexarbeidere hvordan de kan forebygge overdoser og annen rusrelatert uhelse i forbindelse med illegal rusbruk.

Spør først

Historiene er samlet på en nettside der målet er å spre informasjon om hvordan man kan forebygge voldtekt dersom man velger å blande sex og rus. Nettsiden lanseres lørdag 18.juni.

Første gang jeg fikk crystal metamfetamin i meg sa hen at det var MDMA jeg fikk opp i rumpa mi.

Inge (37)

På nettsiden vil man finne informasjon om hva samtykke, samtykkekompetanse og voldtekt er. Hva som er konsekvensene av å bli utsatt for voldtekt, og hvordan du kan forebygge voldtekt dersom du velger å blande sex og rusmidler.

Den faglige kompetansen har Chemfriendly fått fra blant annet Dixi, ressurssenter mot voldtekt, som tilslutter seg kampanjen.

– Voldtekt er et stort samfunnsproblem i tillegg til svært belastende for den som rammes. Derfor er det nødvendig med bred innsats for å forebygge nye overgrep. DIXI støtter kampanjer som bidrar i kampen mot voldtekt, også når sex og rus blandes, sier Rannveig Kvifte Andresen, daglig leder i DIXI Ressurssenter mot voldtekt.

Kampanjen gir også informasjon til personer som har blitt utsatt for voldtekt om hvor de kan henvende seg for hjelp. Det samme gjelder om man har utsatt noen for en voldtekt i ruset tilstand.

Overgrep og forebygging

Kampanjen er tilsluttet av Dixi ressurssenter mot voldtekt, FRI, Skeiv Ungdom, Skeiv Verden, HivNorge, Sex & Samfunn, PION, Pasientorganisasjonen for personer med kjønnsinkongruens (PKI), Skeivt Studentsamfunn, Preventio, Normal Norge og Tryggere Ruspolitikk.

– Når man er rusa, kan det bli vanskeligere både å lese signaler og å sette grenser for seg selv og andre. Vi er opptatt av å forebygge skader knyttet til rus i samfunnet, så vi støtter denne kampanjen helhjertet, sier Ina Roll Spinnangr, daglig leder i Tryggere Ruspolitikk.

PKI er tilsluttet kampanjen på bakgrunn av Levekårsundersøkelsen i 2021, hvor det kommer fram at 1 av 4 transpersoner blir utsatt for seksuelle overgrep.

– Vi vet også at noen overgripere voldtar nettopp fordi personen de utsetter for voldtekt er trans og at den seksualiserte volden da overlapper med transfobi og transhat. Frykten for og risikoene for seksuelle overgrep øker når det er rus involvert, derfor mener PKI at denne kampanjen er viktig for å belyse og snakke om rus og overgrep, sier Isak Bradley, leder for PKI.

Ansvarlig bruk

Preventio er en paraplyorganisasjon på rusfeltet som leverer politikk og løsninger som er kunnskapsbaserte og avstigmatiserende.

– Derfor er vi glade for at vi også kan være medansvarlige for denne kampanjen, som tar sikte om skadereduksjon, ansvarlig bruk og beskyttelse mot seksuell vold, sier Farid Shariati, generalsekretær i Preventio.

FRI har tilsluttet seg kampanjen fordi den samsvarer med organisasjonens verdier og ønske om opplysning og kunnskap som deler av skadereduserende tiltak.

– Vi setter også pris på hvordan kampanjen ønsker å spre informasjon om hvordan man kan bidra til å forebygge voldtekt og hvor man kan henvende seg etterpå dersom man har opplevd overgrep. Det er også positivt at kampanjen har fokus på de av oss som kan ha utsatt andre for overgrep eller overskridende atferd, sier FRI-leder Inge Aleksander Gjestvang.

Kampanjen «Spør først. Sex uten samtykke er straffbart», lanseres lørdag 18. juni kl. 16 på Boksen, Kulturhuset, Youngsgate 6, Oslo

Info: «Spør først. Sex uten samtykke er straffbart»

Powered by Labrador CMS