Kunst

Christieprisen 2022 til KODE kunstmuseer

– En stor anerkjennelse, sier KODE-direktør Petter Snare.

f.v. Margareth Hagen, rektor ved UiB, KODE-direktør Petter Snare og Pinar Heggernes, juryleder prorektor ved UiB.
Publisert Sist oppdatert

Tirsdag mottok Petter Snare Christieprisen på vegne av KODE under Christiekonferansen i Bergen.

– Siden opprettelsen i 2007 har KODE vært en viktig formidlings- og undervisningsinstitusjon, med høy kompetanse og et sterkt engasjement for folk i alle aldre og livssituasjoner. KODE bringer kunst og musikk inn i det offentlige ordskiftet, skape debatt og viser relevans. Årets vinner utgjør en forskjell for enkeltmennesker, for samfunnet og for kunstens posisjon, sier Margareth Hagen, rektor ved UiB i en pressemelding.

Brobygger med stor kontaktflate

Christieprisen deles ut hvert år til en person eller en virksomhet som har bidratt til å bygge bro mellom samfunnet og akademia, og synliggjort universitetets betydning for samfunnsutviklingen.

Årets vinner av Christieprisen har bidratt til dette innenfor feltet kunst og kultur gjennom lang tid.

– KODE har en stor kontaktflate mot Universitetet i Bergen som omfatter flere fakulteter, Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet. KODE stiller jevnlig sine lokaler til disposisjon for at studenter og stipendiater ved Fakultet for kunst, musikk og design skal kunne vise sine verker til et større publikum. Dette var særlig viktig under pandemien, sier Pinar Heggernes, juryleder prorektor ved UiB i pressemeldingen.

Åpen og inkluderende samfunnsaktør

Sommerskolen for barn er et annet eksempel på hvordan KODE bidrar aktivt som kunnskapsinstitusjon i samfunnet. KODEs sommerskole er et lavterskeltilbud hvor barn og unge får muligheten til å oppleve og lære om ulike kunstuttrykk tilknyttet KODE-samlingene. KODE arrangerer også tilrettelagte visninger for demenspasienter.

– I år retter prisvinneren et spesielt søkelys på skeivt kulturår gjennom sine konserter og utstillinger. Det er av stor nasjonal og regional betydning at nettopp KODE, som et stort og toneangivende museum, gjør dette, sier juryleder Pinar Heggernes i pressemeldingen.

Skeivt kulturår markeres også på ulike måter ved UiB. Blant annet gjennom tema og tittel på årets Christikonferanse Skeiv identitet som politisk valuta.

Gjenskaper historien i nye formidlingsformer

KODE er, ifølge meldingen, stedet i Bergen hvor folk møter kunsten og musikken tett på, og hvor en snart 200 år lang historie møter nye formidlingsformer. Edvard Grieg Museum Troldhaugen er blant landets største og viktigste konsertarrangører, internasjonalt kjent og et av Norges turistmål.

– Røttene våre, i likhet med UiB sine, spores tilbake til Christie selv. Historien til KODE starter på et vis i 1825, da Christie var drivkraften for at Bergen Museum ble en realitet. Malerisamlingen fra nettopp Bergen Museum er jo i dag en del av KODEs samlinger, sier Petter Snare, direktør ved KODE i pressemeldingen.

Han viser til at maleriet Ganymedes med Jupiters ørn akkurat nå vises som en del av den store nye samlingsutstillingen Det skeive blikket, tematisert på en helt ny måte i anledning Skeivt kulturår på KODE. Utstillingen er også et eksempel på hvordan samlingen til KODE vil skape relevans gjennom en kombinasjon av kunnskap fra fagområdene innen kunst og skeiv teori og museologi.

– Skeivt kulturår er en viktig markering og en anledning for KODE til å utvikle oss som kunnskapsinstitusjon, gjennom å forske fram nye kunsthistorier og å ta med oss skeive perspektiver videre inn i framtiden, sier Snare.

En anerkjennelse av kunnskapsarbeidet

I meldingen understreker Snare også at å motta Christiprisen er en viktig anerkjennelse av KODE som kunnskapsinstitusjon. Det er en pris som henger høyt for han og de ansatte.

– KODE drives av noen av landets fremste fagfolk innenfor sine felt, og det skjer mye hos oss hver eneste dag Det er derfor gledelig at det nå også er det daglige, og ofte ganske usynlige kunnskapsarbeidet vårt, som anerkjennes. Det er dette som ligger til grunn i alt vi gjør og er, om det er konservering av Munch-malerier, internasjonale forskningskonferanser, omvisninger for mennesker med demens eller til og med babysang på Troldhaugen.

Powered by Labrador CMS