Trans

– Krever svar fra Kjerkol

MDG krever at helseminister Ingvild Kjerkol redegjør for hva som skjer med helsetilbudet til personer med kjønnsinkongruens.

Lan Marie Nguyen Berg.
Publisert Sist oppdatertLan Marie Nguyen Berg, leder i Miljøpartiet Den Grønnes (MDG) gruppestyre på Stortinget, er kritisk til at tre år etter at helseforetakene fikk i oppdrag å etablere regionale behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens er både innhold i- og oppstart av tilbudene uavklart.

– Arbeidet med helsetilbudet til personer med kjønnsinkongruens har vært mangelfull, og etableringen av regionale desentraliserte behandlingstilbud har gått altfor sakte, sier Lan Marie Nguyen Berg, leder MDGs gruppestyre på Stortinget.

Berg er gjort kjent med kritikken fra brukerorganisasjonene og ber i et skriftlig spørsmål helseminister Ingvild Kjerkol svare på hvordan statsråden vil sikre kvalitet i de regionale helseforetakenes behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens.

– Det er bekymringsverdig hvis helsemyndighetene ikke bruker fagkompetansen til PKI, Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens, og FRI i utarbeidelsen med å etablere et helhetlig behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens, sier Berg til Blikk.

Foreningen FRI og Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens, PKI, har i forbindelse med desentraliseringen kritisert manglende faglighet og fravær av kompetanse.

– Mennesker i sårbare situasjoner skal møte et forutsigbart, trygt og forståelsesfullt helsevesen uansett hvor i landet de bor. Da må det være tilstrekkelig kompetanse om kjønnsinkongruens i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sier Berg.

Berg peker på at transpersoner og ikke-binære skal ha den samme tilgangen på behandlingstilbud som den øvrige befolkningen.

– Et likestilt samfunn skal romme oss alle, og legge til rette for at flest mulig får leve i tråd med seg selv. Det betyr tilgang på likeverdig helsehjelp, mulighet for deltagelse og selvbestemmelse over egen kropp, sier Berg.

Må bygge opp fagkompetanse

Når det gjelder spørsmålet om hvordan sikre kvalitet i behandlingstilbudet svarer helseminister Ingvild Kjerkol blant annet at kravet til faglig forsvarlighet kombinert med et lite utviklet og usikkert kunnskapsgrunnlag, gjør det nødvendig å bygge de regionale funksjonene gradvis opp i takt med opparbeidelse av erfaring, kunnskap og tilgang på fagkompetanse.

Ifølge helseministeren skal den nasjonale retningslinjen for kjønnsinkongruens legges til grunn og brukerorganisasjonene skal involveres i arbeidet.

Kompetansen er der

Rådgiver for kjønnsmangfold i FRI, Christine Jentoft er ikke enig med helseministeren om at dette er en kunnskapstomt felt.

– Kunnskapsgrunnlaget eksisterer, og det er godt utviklet og lett tilgjengelig, påpeker Jentoft.

– I Norge har vi tilbudt kjønnsbekreftende behandling i rundt 70 år nå. Vi har mange kompetente fagfolk og eksperter både i Norge og internasjonalt vi kan benytte oss av.

Jenstoft viser blant annet til den internasjonale kliniske veilederen Standards of Care 8.

– Den kliniske veilederen har rundt 70 sider med referanser, som er utviklet av World Professional Association of Transgender Health.

For å ytterligere styrke kompetansen her hjemme anbefaler Jentoft helseministeren å innvilge Oslo kommunes søknad om å gi Helsestasjonen for Kjønn og Seksualitet status som nasjonalt kompetansesenter.

– Helsestasjonen er ledende når det gjelder kompetanse på behandling av unge transpersoner og ikke-binære, og tilbudet er forbilledlig forankret i den nasjonale faglige retningslinjen for helsetjeneste tilbud til personer med kjønnsinkongruens. Jeg vil også anbefale at man lytter til brukerorganisasjonene og ikke bare hevder at de er involvert i arbeidet, sier Jentoft.

Powered by Labrador CMS