Trans

– Vi håper på handling fra helsemyndighetene

– At Helsedirektoratet kommer på banen nå, er avgjørende for folks liv og helse, sier FRI-leder Inge Alexander Gjestvang.

FRI-leder Inge Alexander Gjestvang.
PublisertFRI er positiv til helsedirektør Bjørn Guldvogs initiativ til å få fortgang i prosessene, som Blikk meldte nylig.

Nye retningslinjer kom fra Helsedirektoratet allerede i 2019, så nå håper FRI at initiativet både på kort og lang sikt markerer starten på en ny retning for helsemyndighetens tenkning om transpersoner og ikke-binæres helsetilbud.

– FRI forventer at nasjonale og internasjonale retningslinjer for behandling endelig kan bli gjeldende i norsk spesialisthelsetjeneste og at det blir slutt på gammeldagse holdninger som skaper mistillit hos pasientgruppen - og som er under all verdighet. Det er på høy tid at transpersoners behov settes i fokus, sier Gjestvang.

Kompetansen som eksisterer, må utnyttes mener FRI.

– Økte ressurser til Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) i Oslo kan bidra til å bygge kompetansen som trengs i Norge. Staten må snarest innvilge Oslo kommunes søknad, som ble sendt i 2022, om å gjøre HKS til nasjonalt kompetansesenter. FRI ønsker at behandlingstilbudet, slik det drives hos HKS, må legges til grunn for den videre utviklingen innen helsetjenesten.

FRI håper på handling fra helsemyndighetene.

– Og vi understreker i tillegg at det haster å få gjort noe med den akutte krisen som har oppstått etter at Helsetilsynet fratok Esben Esther sin autorisasjon som lege. Hundrevis av pasienter står nå uten behandling. Det må helsemyndighetene løse, sier Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI.

Powered by Labrador CMS