Pride

PST med ny trusselvurdering om Pride

Skeive er i fiendebildet til både høyreekstreme og ekstreme islamister, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste. – Men vi oppfordrer alle til å markere og feire Pride som normalt, sier Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet (POD).

– Trusselvurderingen som ble presentert for de skeive organisasjonene og Pride-arrangørene er på et nivå som ligner på de siste årene, sier Oslo Pride-leder Dan Bjørke til Blikk.
Publisert

I dag har Politiets sikkerhetstjeneste, Oslo politidistrikt og Politidirektoratet gjennomført et møte med representanter fra mange berørte organisasjoner. Der ble det blant annet orientert om PSTs trusselvurdering i tilknytning til Pride.

Skeive er i fiendebildet til både høyreekstreme og ekstreme islamister under Pride, ifølge Politiets sikkerhetstjenestes trusselvurdering. Særlig Pride-arrangementer som samler store menneskemengder, vil være attraktive mål for terror.

Ifølge PST inngår lhbt+-personer og -samlingssteder i fiendebildet til både høyreekstremister og ekstreme islamister, og er blitt aktualisert som mål det siste året. Både høyreekstrem og ekstrem islamistisk propaganda oppfordrer til å angripe lett tilgjengelige mål med få sikringstiltak. Folkerike mål med få, eller ingen sikringstiltak er derfor attraktive terrormål, og en stor del av gjennomførte og avvergede angrep har de siste årene vært rettet mot slike mål.

Dialog og sperringer

Politiets sikringstiltak spenner over et vidt register. Det er alt fra dialog og tiltak med lav synlighet som for eksempel etterretningsvirksomhet, til bruk av sperringer og tilstedeværelse av bevæpnet politi.

Hvilke tiltak som iverksettes baseres på flere forhold, blant annet trussel- og risikovurderinger, nasjonalt- og lokalt situasjonsbilde, størrelse på arrangement og antall deltagere.

– Det er stor variasjon mellom formatene på de ulike Pride-markeringene, og mange ulike faktorer som spiller inn i vurderingen omkring hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes. Derfor vil det være lokale vurderinger som ligger til grunn for politiets sikringstiltak ved de ulike arrangementene, sier Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet (POD).

Politiet feirer Pride

Politiet skal fremdeles være med å feire Pride og oppfordrer både medarbeidere og innbyggerne til å gjøre det samme.

– Politiet vil selv flagge med regnbueflagg på politiets tjenestesteder og delta på ulike arrangementer. Vi skal sørge for at rammene rundt årets arrangementer er ivaretatt så alle kan få en trygg og god Pride-feiring. Politiet oppfordrer alle til å markere og feire Pride som normalt, sier Vandvik.

– Politidirektoratet forteller at de oppfordrer folk til å feire Pride som vanlig, og det er vi veldig glad for å høre. Vi har jobbet tett med Oslo politidistrikt med sikkerhetsopplegget for årets Oslo Pride siden dagen etter terroren, og opplever dette samarbeidet som tett og godt, sier Oslo Pride-leder Dan Bjørke.

Uniformert politi på jobb

Tidligere denne måneden ble det klart at politiet ikke lenger skal bære uniform når de deltar som privatpersoner i paraden. Sett også i lys av den siste trusselvurderingen fra PST, er Vandvik opptatt av at politiet skal være tilgjengelige for innbyggerne på årets markeringer, og ha en synlig tilstedeværelse på Pride. Det skal aldri oppstå tvil om uniformert politi er på jobb eller ikke.

– Beslutningen om at politiet ikke lenger skal bære uniform i paraden er tatt for å bidra til størst mulig trygghet og forutsigbarhet for innbyggerne, sier avdelingsdirektøren i POD.

Powered by Labrador CMS