Pride

Politiet får ikke lenger bære uniform i Pride-paraden

Endringen begrunnes med hensynet til sikkerhet ut fra dagens trussel- og risikobilde. – At politiet har behov for å skille mellom de som er på jobb og de som går i paraden har vi forståelse for, sier Oslo Pride-leder Dan Bjørke.

Siden 2005 har det vært et unntak i politiets uniformsreglement for at politifolk skulle få delta i Pride-parader med uniform.
Publisert Sist oppdatert

Beredskapsdirektøren begrunner dette med at politiets uniform legitimerer politimyndighet, og skal derfor bare brukes når politiet er i tjeneste.

Siden 2005 har det vært et unntak i politiets uniformsreglement for at politifolk skulle få delta i Pride-parader med uniform.

«Men, beslutningen om å ikke bruke uniform i Pride-paraden er tatt for å skape størst mulig forutsigbarhet og trygghet for innbyggerne gitt det gjeldende trusselbildet. Det er ikke for å beskytte politifolk mer enn andre», sier Tone Vangen i Politidirektoratet (POD) til Politiforum.

Det generelle trusselbildet som i år foreligger gjør at sikkerheten må få forrang.

«Det skal ikke være noen tvil om at dersom du ser en politimann eller -kvinne i uniform, så er personen på jobb, har tilgang på nødvendig utstyr, og kan yte bistand dersom noe skulle skje», sier Vangen.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier hun er kjent med at det er ulike syn på saken i skeive miljøer.

«Jeg forutsetter at politidirektøren har hatt god dialog med og lyttet nøye til disse miljøene før hun tok avgjørelsen. Jeg håper politifolk som ønsker det, fortsatt vil velge å delta aktivt i Pride og skeive arrangementer i hele Norge», sier Mehl ifølge Politiforum.

Oslo Pride har hatt dialog med Politidirektoratet om dette over tid, ifølge Oslo Pride-leder Dan Bjørke.

– Politiet kommer til å ha en sterk og synlig deltagelse i paraden under Oslo Pride. Det er bra, sier Bjørke til Blikk.

– At politiet har behov for å skille mellom de som er på jobb og de som går i paraden for å signalisere inkluderende holdninger internt og eksternt, har vi forståelse for.

Redusert tillit

FRI mener løsningen ivaretar de som ikke opplever politiuniformer som trygge.

– Samtidig vet vi at det har vært en kamp for mange skeive politiansatte å få lov til å gå med uniform i paraden, og at dette kan oppleves som et tilbakeskritt, sier FRI-leder Inge Alexander Gjestvang.

– FRI vet av erfaring at arbeidet for mer mangfoldige arbeidsplasser og et mer mangfoldig samfunn fort kan bli personavhengig. Vi forventer at politiets markering av Pride har nødvendig forankring internt. Politiet fikk også i fjor på plass en handlingsplan som skal bidra til større grad av mangfold internt i politiet og bidra til økt tillit i befolkningen. Vi håper arbeidet med denne planen blir prioritert i alle ledd i etaten. Når det som for mange oppleves som et viktig ledd i mangfoldsarbeidet fjernes, må politiet vise hvordan det jobbes for en mer inkluderende etat på andre måter.

Ifølge FRI har mange minoriteter lite tillit til politiet.

– Med god grunn. Politiet representerer trygghet for noen av oss, og utrygghet for andre. Mange har også fått tilliten ytterligere redusert etter 25. juni. Det gjør det desto viktigere at politiet viser hvordan de systematiserer arbeidet sitt med å sikre trygghet og bygging av tillit, inkludert hvordan de jobber med kompetanseheving om hatkriminalitet og minoritetstematikk, sier Gjestvang.

– Håndteringen av 25. juni og tiden som fulgte gjorde at mange av oss ikke opplevde at hverken tryggheten vår eller retten vår til å samles ble ivaretatt. FRI forventer derfor at vi kan samles til Pride-markeringer over hele landet på en trygg og god måte i år.

Powered by Labrador CMS