Meninger

– Det er essensielt å stå sammen mot de som forsøker å splitte oss

De Grønne Glitrende - Miljøpartiet De Grønnes regnbuenettverk skriver om hvordan Pride bidrar til at alle kan leve friere, mer autentiske og sunnere liv – og hvor viktig det er at hele samfunnet støtter opp om disse idealene.

De Grønne Glitrende, Miljøpartiet De Grønnes regnbuenettverk, står stolte i frontlinjen for inkluderende regnbuepolitikk. Her under fjorårets Oslo Pride. Fra venstre: Almaz Asfaha, Arild Hermstad, Sirin Stav, Camilla Bjørnbakken Langen, Anette Eirik Flynn Opland, Une Bastholm, Rauand Ismail
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et innlegg, kan du sende det hit.

I Ålesund tok en rektor et modig standpunkt ved å erklære at han ville heise Pride-flagget, selv mot kommunens opprinnelige beslutning. Senere har formannskapet i kommunen omgjort denne beslutningen, slik at skolene får bestemme selv.

Saken understreker viktigheten av at mennesker på alle samfunnsnivåer erkjenner at Pride ikke handler om politikk, men om å markere kjærlighet, respekt og rettigheter for alle. Rektoren viser ekte mot, solidaritet og medmenneskelighet.

Over hele landet møter skeive personer utfordringer. Hendelser som terroren utenfor London Pub i 2022 og truslene mot Redd Barnas Pride-festival i Bergen i 2023 understreker viktigheten av synlighet og støtte. 

Slike uttalte forpliktelser til handlinger som flaggheising er kraftfulle symboler på støtte og inkludering.

Pride gjør alle friere. Der feires og fremmes et samfunn hvor enhver, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsevne, eller etnisitet, kan føle seg trygg og respektert. 

Når vi stigmatiserer eller gjør noen usynlige, svekkes hele samfunnets integritet og mangfold. Det er essensielt å stå sammen mot de som forsøker å splitte oss og ekskludere grupper som ikke-binære, polyamorøse og aseksuelle. 

Vi sier: «la stigen stå nede» for at alle skal oppnå samme aksept og frihet.

Hovedforfatter av innlegget Anette Eirik Flynn Opland, Leder i De Grønne Glitrende - Miljøpartiet De Grønnes regnbuenettverk oppfordrer alle til å engasjere seg, hver dag.

Vi i De Grønne Glitrende, Miljøpartiet De Grønnes regnbuenettverk, står stolte i frontlinjen for inkluderende regnbuepolitikk. 

Vi oppfordrer alle til å engasjere seg i denne viktige kampen, ikke bare under Pride, men hver eneste dag. 

Pride har ingen politisk farge, men dekker hele regnbuen.

Det grenser til det absurde at flagg nektes å heises for å skåne rektorer fra ubehagelige samtaler med foreldre som ikke forstår hva Pride handler om. 

I tillegg er det et knefall overfor dem som oppfører seg fiendtlig, ved blant annet å vandalisere flagget. 

Hvordan ville kommunen reagert om det var det norske flagget som ble vandalisert på 17. Mai? 

Pride er jo nettopp en feiring av positive norske verdier.

Denne dobbeltmoralske tilnærmingen, hvor en forenkling av rektors rolle prioriteres over elevers behov, er urovekkende. Skolen bør tross alt være et sted for alle, hvor hver elev føler seg sett og inkludert. 

Hendelsen i Ålesund er et kall til handling. 

Vi må ikke tillate at frykt eller negativitet får forme samfunnet. La oss stå sammen og vise at kjærlighet og solidaritet er sterkere enn frykt og fordommer.

Bruk dette øyeblikket til å reflektere over din egen rolle i kampen for et mer inkluderende samfunn. 

Ditt valg om å støtte eller delta i Pride kan være en kraftfull bekreftelse på våre felles verdier om kjærlighet, mangfold og livskvalitet, og bidrar til at alle kan tenke friere om seg selv, med respekt for egne og andres behov og grenser. Dette gir mer autentiske og dermed sunnere liv, i samsvar med den vi er.

Sammen kan vi bygge et samfunn hvor alle, uavhengig av identitet, kjærlighet og seksualitet, kan føle seg hjemme. 

Ditt engasjement og din støtte er viktig for hele folket. 

La oss sammen feire mangfoldet som beriker og styrker samfunnet vårt. 

Hev Pride-flagget høyt – for et samfunn bygget på grunnsteinene av kjærlighet og likeverd.

Powered by Labrador CMS