Urix

Pave Frans åpen for å velsigne par av samme kjønn

«Vi kan ikke være dommere som bare benekter, avviser og ekskluderer», sier Pave Frans.

Publisert

Vatikanet har offentliggjort pavens tanker om velsignelse av par av samme kjønn, i en skriftlig uttalelse som var et svar til en gruppe kardinaler som ba om klarhet i saken.

«Den romersk-katolske kirke bør finne ut av om det er mulig å velsigne par av samme kjønn, uten å undergrave kirkens lære om ekteskapet», mener paven.

Paven sa at enhver forespørsel om velsignelse bør behandles med «pastoral velvilje» og at «vi kan ikke være dommere som bare benekter, avviser og ekskluderer».

Spørsmålet om likekjønnede parforhold er et av flere spørsmål som paven har mottatt i forkant av en ukeslang synode som starter i Vatikanet onsdag. Under denne globale samlingen vil den katolske kirkens fremtid bli diskutert.

Til tross for pavens tanker er det ingen grunn til å tro at katolikkene vil godkjenne homofile parforhold på linje med heterofile.

Paven understrekte nemlig i uttalelsen at den katolske kirke fortsatt betrakter forhold mellom personer av samme kjønn som «objektivt syndige» og at den derfor ikke kan anerkjenne ekteskap mellom personer av samme kjønn.

 

 

 

Powered by Labrador CMS