Olena Shevchenko. Foto: Reidar Engesbak.

Overfalt i Kiev

Ukrainske Olena Shevchenko, leder av organisasjonen Insight, ble overfalt i Kiev fredag 1. november. Den norske Helsingforskomité krever at myndighetene etterforsker overfallet.

Publisert

I perioden januar til september i 2018 registrerte den ukrainske organisasjonen Insight nærmere 50 angrep, overfall, aksjoner og trakassering rettet mot lhbtqi-personer, arrangementer og organisasjoner, samt en rekke rettet mot andre minoritetsgrupper, som romfolk.

Insight mener den økende volden fra høyreekstreme og konservative grupperinger er en alvorlig utfordring for Ukraina.

Etter Maidan
Det er fem år siden Maidan-revolusjonen i Kiev, Ukraina. En revolusjon som resulterte i president Viktor Janukovitsjs fall og ikke minst, et håp demokrati og bedre forhold for minoriteter og menneskerettigheter. Fem år senere advarer skeive aktivister om et Ukraina som preges av høyreekstrem vold mot lhbtqi-samfunnet og andre minoritetsgrupper.

Den skeive ukrainske organisasjonen Insight har sammen med Den norske Helsingforskomité laget en rapport om høyreekstreme grupper i Ukraina, med særlig fokus på hvordan aktiviteten deres rammer lhbtqi-personer, kvinnelige aktivister, samt minoriteter som jøder og romfolk. Rapporten er et vitnesbyrd om ekstrem vold, hat og en utvikling som går i feil retning. Insight og Helsingforskomiteen avdekker også I rapporten at mange av de høyreekstreme gruppene finansieres av «patriotprogrammet» til Ukrainas regjering.

Fra suppe til bataljoner
Leder av Insight, Olena Shevchenko, er en kjent lhbtqi- og feministaktivist. Hun har i tillegg bakgrunn som leder for kvinnebataljonene under Maidan- revolusjonen. I utgangspunktet ble de kvinnelige aktivistene satt til å koke suppe, men Shevchenko begynte å organisere dem i bataljoner i stedet.

Under Maidan-revolusjonen protesterte folket og krevde reformer, slutt på korrupsjon, bedre sosiale forhold og elementære menneskerettigheter. I rapporten spør Insight om kampen handlet om å omfavne europeiske verdier og om den innebar menneskerettigheter, toleranse og antidiskriminering, mot kriminalitet og hatefulle ytringer.

Insights rapport viser dessverre en økende trend hvor hat og vold utøves mot minoritetsgrupper. Fredag 1. november rammet volden Olena Shevchenko, leder av Insight.

Krever handling
Olena Shevchenko ble angrepet av to gjerningspersoner som ropte homofobe slagord før de rømte åstedet. Shevchenko ble påført en rekke skader under overfallet. – Vi forventer at politiet etterforsker overfallet som hatkriminalitet og at gjerningspersonene stilles for retten, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité i en pressemelding.

– Vi ber også ukrainske myndigheter om å fordømme overfallet, samt være klare på at slike overfall ikke tolereres.

Olena Shevchenko har i lang tid vært utsatt for trusler og hat fra en rekke høyreekstreme grupperinger som følge av arbeidet for menneskerettigheter for lhbtqi-gruppen i Ukraina, samt arbeidet for kvinners rettigheter.

Shevchenko er en av 12 menneskerettighetsforkjempere i Den norske Helsingforskomités kampanje #12 women on the barricades.

Powered by Labrador CMS