DNF-48

«En slik gruppe skulle aldri ha vært en del av vår historie»

Aftenposten har avslørt at pedofile fikk innpass i DNF-48 i 1982. «Vi tar fullstendig avstand fra denne delen av FRIs historie. Vi ønsker å beklage de hendelsene som fant sted og gi tydelig uttrykk for at gruppen aldri skulle ha blitt godkjent som en del av DNF-48», heter det i en beklagelse fra FRI.

FRI-leder Inge Alexander Gjestvang.
Publisert

På 1970- og 1980-tallet fantes en egen arbeidsgruppe for pedofile i Norge. Den fikk støtte av Kim Friele og ble tatt med i DNF-48, forløperen til dagens FRI.

Ifølge Aftenpostens avsløringer i artikkelen Da pedofile ble tatt inn i varmen hadde gruppen flere møter med DNF-48s generalsekretær Kim Friele og formann Geir Hagland. De la frem en plan som ble behandlet i arbeidsutvalget. Ifølge gruppens egne referater fikk de meget positive reaksjoner og forsikringer om at de var velkomne. Formelt skulle innlemmelsen skje ved at Pedofil Arbeidsgruppe (NAFP) ble liggende brakk. I stedet meldte folk seg inn i DNF-48, der de i april 1982 dannet Pedofil gruppe (PG).

Da Oslo-avdelingen av DNF-48 fikk høre om gruppen i 1982, skrev de et bekymret brev til forbundet sentralt. Men hovedorganisasjonen avfeide innvendingene. Ingenting i forbundets lover eller retningslinjer hindrer opprettelsen av en slik gruppe, het det i svarbrevet. Brevskriverne ble også kritisert for ikke å ha satt seg inn i hva Pedofil gruppe sto for. «Dette er klanderverdig. Pedofile opplever i dag at det beste de har – deres følelsesliv – er kriminalisert. Inntil 1972 var homofile i samme situasjon», het det i brevet signert formann Geir Hagland og to andre.

Som følge av både internt og eksternt press opphørte gruppen å være en del av organisasjonen etter ett år.

FRI beklager

Det er ikke bare i Norge at pedofile organisasjoner har vært tett knyttet til homobevegelsen.

Det skjedde også i Sverige og i Danmark, og helt frem til 1994 rommet den den internasjonale paraplyorganisasjonen for skeive organisasjoner, ILGA, også enkelte pedofile grupper. Den norske homobevegelsen var en pådriver for å kaste dem ut.

Leder av FRI, Inge Alexander Gjestvang, sier at det aldri skulle skjedd at denne gruppen var en del av DNF-48. FRI i 2023 er ikke DNF-48 i 1982, understreker han overfor Aftenposten.

«Jeg er glad for å lede en organisasjon som er så tydelig i disse spørsmålene i dag», sier Gjestvang.

Powered by Labrador CMS