USA

Frykter for skeive rettigheter

– I et land som hevder å være et demokrati, er dette alt annet enn demokratisk, sier Gro Lindstad i FOKUS.

Et ektepar feirer under San Francisco Pride 2015, kort tid etter at Høyesterett i USA vedtok en ekteskapslov som påla samtlige stater å anerkjenne og vie likekjønnede par.
Publisert Sist oppdatert

Mandag kveld offentliggjorde Politico et lekket dokument underskrevet av fem konservative Høyesterettighetsdommere i USA. Dokumentet gir uttrykk for å skrote Roe v. Wade, altså retten til abort.

Kan dette få innvirkning på skeive rettigheter? Ja, mener Gro Lindstad, daglig leder i Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS).

– Det er som å åpne en Pandoras eske. Du vet ikke vet hva som er inni og hvilke konsekvenser det får. Idet man begynner å fjerne rettigheter, har man startet på et snøskred, sier Lindstad til Blikk.

Gro Lindstad er daglig leder i forum for kvinner og utviklingsspørsmål

– Alt annet enn demokratisk

– I et land som hevder å være et demokrati, er dette alt annet enn demokratisk. Dette viser de store spenningene som finnes i USA, hvor denne typen verdispørsmål ofte brukes av republikanere for å vinne velgere.

– Det er ekstremt, sier Lindstad om det lekkede dokumentet.

Neste år vil Roe v. Wade ha 50-årsjubileum. Hvis Høyesterett fjerner den landsomfattende retten til abort, er landet tilbake til der kampen begynte i 1973, mener Lindstad.

– Abort og skeive rettigheter er blant sakene som i dag er veldig polariserte. Bare se på Florida, hvor skeiv litteratur blir fjernet og elever opp til tredjeklasse ikke får lære om kjønnsidentitet og seksualitet, sier Lindstad.

– Vi har polarisering i Norge også, særlig på transspørsmål. Disse kreftene er heldigvis snevrere her, men de lager mye støy og sprer desinformasjon som igjen gjør frontene steilere.

Advarer mot bokstavelig lovtolkning

Høyesterett i USA i dag består av ni dommere, seks dommere utnevnt av republikanske presidenter og tre utpekt av demokratiske presidenter.

Det antas at om lag halvparten av USAs delstater står klare til å forby abort, dersom dokumentet skulle bli til en rettsavgjørelse. Fordi konservative dommere for øyeblikket utgjør flertallet i Høyesterett, vil deres kjennelse til syvende og sist avgjøre utfallet.

Høyesterett har ikke mulighet til å vedta lover med tilbakevirkende kraft. Derfor kan ikke tidligere inngåtte likekjønnede ekteskap annulleres, men de har muligheten til å stanse nye ekteskap – dersom individuelle stater ønsker å gå tilbake til et forbud.

– Høyesterettsdommer Samuel Alito, som tydeligvis har skrevet dette dokumentet, sier det ikke vil få konsekvenser for annet enn retten til abort. Som dommer vet han likevel at likekjønnet ekteskap heller ikke er nevnt i den amerikanske grunnloven, så dette kan faktisk ha større konsekvenser. Bokstavelig tolkning av lovtekster kan være ekstremt farlig, sier Gro Lindstad til Blikk.

Mannen bak likekjønnet ekteskap bekymret

Retten til likekjønnet ekteskap i USA kom i 2015. Dette skjedde på bakgrunn av saken Obergefell v. Hodges, da Jim Obergefell saksøkte staten Ohio for ikke å anerkjenne ekteskapet hans. Saken gikk helt til Høyesterett, der det ble vedtatt at alle stater må anerkjenne og utføre likekjønnede vielser.

Da det nylig lekkede dokumentet ble offentlig, sa Obergefell at han er bekymret for at den historiske dommen fra 2015 kan stå i fare.

– Høyesterett bør ikke omgjøre flere tiår med etablert lov, og nekte de mest grunnleggende helserettighetene til gravide mennesker til å ta egne avgjørelser om egne liv og kropper, sier Obergefell.

– Det er trist at fem eller seks personer (republikanske dommere red.anm.) skal bestemme landets lov, og gå mot det store flertallet av amerikanere, som overveldende støtter en persons rett til å ta egne helsebeslutninger, og et pars rett til å være gift. Det er en trist dag, men det er ikke over. Vi har kjempet kampen for lenge til å miste rettigheter nå.

Jim Obergefell ledet rettssaken som resulterte i at Høyesterett ga likekjønnede over hele USA retten til å gifte seg.
Powered by Labrador CMS