Meninger

"Gi Esben Esther den æren hen fortjener!"

" Å ta fra en slik lege autorisasjonen sin, når man vet konsekvensene av det, og uten å konferere med pasientene til legen, er galskap", skriver Ask Stenseth-Kilstaf, 2. nestleder i Skeiv Ungdom.

Publisert Sist oppdatert

I februar 2023, mistet Dr. Esben Esther Pirelli Benestad sin legeautorisasjon. Dette førte til demonstrasjoner over hele landet, hvor opprørte skeive aktivister samlet seg i frustrasjon, angst og sinne over helsetilsynets vedtak, som setter alle Norges transpersoner i en ekstremt usikker og farlig situasjon.

Dr. Esben Esther Pirelli Benestad er en norsk lege, spesialist i klinisk sexologi fra universitetet i Agder og professor emerit på universitetet i Agder. Hen har lenge vært en markant stemme i det offentlige når det kommer til transtematikk i politikken, og har utmerka seg som en av Norges ledende leger på behandling av transpersoner. Hen har gjennom 30 år som lege, reddet mange liv, ifølge hens egne pasienter. Men, da det ble kjent at Esben Esther Pirelli Benestad hadde blitt fratatt legeautorisasjonen sin av helsetilsynet, kunne man føle at hele det skeive miljøet ble rysta. Helsetilsynets vedtak og begrunnelse for denne avgjørelsen, er på over 40 sider. Granskingen av Benestad ble påstartet på bakgrunn av 3 varslingssaker fra pårørende og annet helsepersonell. “I denne saken dreier det seg om Helsedirektoratets retningslinjer for forskrivning av vanedannende medikamenter, og Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for utredning og behandling av kjønnsinkongruens hos barn, unge og voksne”, seier Helsetilsynet.

Dr. Esben Esther har drevet egen praksis, men også vært lege på HKS - helsestasjon for kjønn- og seksualitet i Oslo. Dette er en av ekstremt få tilbud som finnes for transpersoner som ikke velger å få kjønnsbekreftende behandling offentlig gjennom rikshospitalet, eller privat, som er ekstremt dyrt. Akkurat nå er det eneste reelle helsetilbudet for transpersoner som ønsker kjønnsbekreftende behandling, NBTK på Rikshospitalet. Det er en rekke ting som gjør dette problematisk, blant annet en ekstremt lang venteliste, unødvendig lang utredningsprosess og at NBTK generelt har et ekstremt dårlig rykte på seg for å ikke behandle pasientene sine bra. På to år har riksens avdeling for kjønnsinkongruens, dratt på seg over 90 pasientklager, som helsetilsynet ikke har tatt tak i.

Over 100 pasienter står i realiteten uten behandlingstilbud nå som Esben Esther har mistet autorisasjonen sin. Dette viser bare enda en gang hvor skjørt tilbudet i Norge er. Når en lege mister autorisasjonen sin, får legen i oppgave å henvise pasientene sine til andre som kan videreføre pasientens behandling. Helsetilsynet skriver i vedtaket sitt at pasientenes fastleger står sentralt her. Realiteten er at de aller fleste fastleger ikke har kompetanse på kjønnsinkongruens, mange henviser til NBTK nettopp fordi de ikke føler de kan hjelpe selv og det er en rekke fastleger som ikke vil hjelpe pasienter med kjønnsinkongruens. Å overlate kjønnsbekreftende behandling til fastleger, gjør at Benestads pasienter i realiteten ikke har noen bekreftelse på hva som kommer til å skje videre med deres behandling. Esben Esther uttalte i etterkant av offentliggjøringen av vedtaket, at hen er redd for at flere av hens pasienter kommer til å ta sitt eget liv, fordi de i realiteten ikke har noe annet sted å gå.

Flere av hens pasienter har uttrykt at de hen har reddet livet deres. Å ta fra en slik lege autorisasjonen sin, når man vet konsekvensene av det, og uten å konferere med pasientene til legen, er galskap. Dr. Benestad mistet autorisasjonen sin i tidlig februar 2023. Vi kjemper fortsatt en politisk kamp i dag, for at hen skal få tilbake autorisasjonen sin, og få gjort det hen ønsker å få til, før karrieren hens er over, da hen skal pensjonere seg om bare 15 måneder.

Nå prøves det å frata Benestad heder og ære som lege, helt i sluttfasen av hens karriere. Dette kan vi ikke tillate, da Benestad er en av få leger i Norge som har stått med transpersoner, gjennom tykt og tynt. På regnbuegallaen 2023, ble Esben Esther hyllet for alt hen har gjort for vårt miljø, og det er den respekten hen fortjener.

Powered by Labrador CMS