Trans

– Veldig mange sier jeg har reddet livet deres

– Når Helsetilsynet sier at jeg ikke er kompetent til å gjøre jobben min, så ligger det i det en forakt for de livene jeg har reddet, sier Esben Esther Pirelli Benestad, som nå går til sak mot staten for på få tilbake legelisensen.

– Jeg ble nektet å kalle meg lege, og det er for meg som å bli fratatt min egen identitet. Det er dramatisk, sier Esben Esther Pirelli Benestad til Blikk.
Publisert

Grimstad-legen Esben Esther Pirelli Benestad (74) er en av Norges mest kjente transpersoner og en forkjempere for skeive og transrettigheter. I 40 år har hen behandlet pasienter som opplever kjønnsinkongruens.

Det var i 2022 at Helsetilsynet startet en gransking av Pirelli Benestad. Bakgrunnen var at Statsforvalteren i Agder konkluderte med brudd på helselovgivningens krav til forsvarlighet, informasjonsplikt og journalføring. Motparten er Statens helsepersonellnemnd, som i fjor begrenset Benestads autorisasjon som lege.

Etter vedtaket til tilsynsmyndighetene kan ikke Benestad lenger skrive ut hormoner til kjønnsbekreftende behandling.

– Jeg har fått mye støtte fra tidligere klienter, og de nye som kommer til. Jeg har en kolossal støtte i at jeg lever med og jobber med en som har lik kompetanse som meg, og viser til ektefellen Elsa Almås, som er psykolog og professor.

– Når jeg ser på støtten jeg får fra klienter, og spesielt klienters foreldre, er det veldig mange av dem som sier jeg har reddet livet deres, sier Pirelli Benestad til Blikk.

Fratatt identiteten

Som lege og spesialist i klinisk sexologi har Pirelli Benestad i flere tiår behandlet personer med kjønnsinkongruens og like lenge forsket seg inn i transpopulasjonens irrganger, utfordringer og gleder, som hen sier. I motsetning til Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) ved Rikshospitalet, som følger en psykiatrisk fagtradisjon, bygger Pirelli Benestads faglige tilnærming på at kjønnsinkongruens er en naturlig del av kjønnsmangfoldet.

Ifølge Pirelli Benestad gjaldt en av de to sakene som omhandlet behandling av kjønnsinkongruens, at hen ikke hadde henvist pasientene videre til Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) ved Rikshospitalet.

Tiden etter at hen ble fratatt autorisasjon som lege, har vært tung.

– Jeg ble nektet å kalle meg lege, og det er for meg som å bli fratatt min egen identitet. Det er dramatisk, sier Pirelli Benestad til Blikk.

– Men det mest dramatiske er jo at en rekke, et par hundre, av mine klienter mistet sitt eneste tilbud over natta. Uten at det så ut som Helsetilsynet brydde seg noe om det.

Bekymret for klientene

Likevel har hen hatt tett kontakt med klientene.

– Jeg var livredd for at noen av dem skulle ta sitt eget liv, og jeg sov dårlig i mange netter. Men jeg har jobbet aktivt mot allmennleger og fastleger, og så vidt jeg vet har alle overlevd. Men jeg har sett tilfeller hvor klienter har selvisolert seg, og andre har benyttet seg av hormonkjøp fra utlandet. Mange av dem kjemper kamper med sine egne fastleger, som er redde for å miste sin egen autorisasjon fordi de samarbeider med meg. Det har vært et uryddig landskap sier Pirelli Benestad.

Det er på mange måter Pirelli Benestads livskamp som nå skal føres mot staten.

– Jeg tar kampen først og fremst på vegne av alle de som i utgangspunktet har hatt et dårlig helsetilbud, og som fikk et langt verre tilbud da jeg forvant. Jeg gjør det også for min egen samvittighets skyld. Jeg kan ikke la dette passere.

«Vi uttaler oss ikke om saker som skal til behandling eller som er under behandling i retten», sier Marit O. Øvregård, kommunikasjonsansvarlig i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, til VG.

Heller ikke Helsetilsynet vil uttale seg: «Saken skal behandles i retten, og vi har ingen kommentar til den nå», sier avdelingsdirektør Anne Myhr til VG.

Benestads advokat, Tor Sverre Fuglestein, sier til VG at han opplever at de har en god sak: «Hvis søksmålet fører frem, har Benestad en legelisens uten ytterligere begrensninger enn at hen ikke kan skrive ut vanedannede medisiner.»

Powered by Labrador CMS