Nytt behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens

– Vi har som målsetting å samarbeide med og involvere brukerorganisasjonene, sier sexologisk rådgiver Even Tyr Bjerkeli ved Regionalt Senter for Kjønnsinkongruens Vestfold (RSKi).

Publisert Sist oppdatert

Et av nøkkelpunktene i den nye nasjonale faglige retningslinjen for behandling av personer med kjønnsinkongruens var desentralisering av behandlingstilbudet. Siden retningslinjen ble offentliggjort i fjor sommer, har det dukket opp en rekke behandlingstilbud som alternativ til Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) i Oslo.

Et av disse nye tilbudene er Regionalt Senter for Kjønnsinkongruens Vestfold (RSKi) ved sykehuset i Vestfold.

– Senteret har som mandat å samarbeide med førstelinjetjenesten og kommunene om tilbud til transpersoner for de av pasientene som ikke har behov for spesialisert helsehjelp ved NBTK, sier sexologisk rådgiver ved RSKi, Even Tyr Bjerkeli til Blikk.

Regionalt Senter for Kjønnsinkongruens Vestfold (RSKi)

Senteret skal gi flere helsehjelp, forebygge sykeliggjøring og redusere risiko for overdiagnostikk, samt over- og underbehandling

Det skal ikke gi kirurgisk eller hormonell behandling

Barn og unge skal behandles i Barne- og ungdomspsykiatrien, med hjelp og veiledning fra senteret

Senteret skal holde åpent onsdager, torsdager og fredager

Oppdraget kommer fra Helse Sør-Øst

Ønsker du mer informasjon om tilbudet kan du ringe 33 34 67 00

Hentet fra Sykehuset i Vestfolds hjemmeside

Vil etablere et trygt sted

Bjerkeli forteller at en av RSKis målsetninger er å kunne etablere et trygt sted for pasientene å komme ut, prøve ut og være i det kjønnsuttrykket man identifiserer seg med, blant annet ved hjelp med hjelpemidler som binder, penisprotese og lignende.

– Vi har som målsetting å samarbeide med og involvere brukerorganisasjonene, da vi anser disse som viktige faktorer i nettverket til pasientgruppen, sier Bjerkeli.

RSKi startet opp i oktober 2020. Senteret er en del av spesialisthelsetjenesten og skal kunne tilby helsehjelp til pasienter i helseregionen Helse Sør-Øst. Senteret har veiledning fra Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) og samarbeider om pasientsaker der det er relevant.

Senteret tilbyr både individuell terapi og gruppeterapi. Bjerkeli understreker også viktigheten av å kunne tilby gode samtaler i grupper.

– Gruppetilbudet er det mest omfattende, da målet også er å etablere et godt nettverk blant transpersoner selv og at man også lærer av hverandres erfaringer. Vi tilbyr også hjelp til bestilling av hjelpemidler.

Ny nasjonal faglig retningslinje

I fjor kom den nye nasjonale retningslinjen for tjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens.

Noen punkter er et krav i lov eller forskrift, mens andre er departementets anbefalinger.

Blant departementets anbefalinger er et desentralisert helsetilbud på alle tjenestenivåer, med tilgang til hjelpemidler og/eller behandlingshjelpemidler i sin region. Det anbefales også en styrking av helsepersonells kompetanse på inkongruens, og oppdatert forskning.

Klikk her for å lese den nye retningslinjen i sin helhet

Ikke-kirurgisk behandling

Senteret vil ikke tilby kirurgi, men de nye retningslinjene for behandling av personer med kjønnsinkongruens legger opp til hormonell behandling lokalt.

– Kirurgisk behandling vil nok fortsatt foregå nasjonalt, for å samle den beste kompetansen et sted. Per dags dato tilbyr vi ikke-hormonell og ikke-kirurgisk behandling og oppfølging. Dette i henhold til retningslinjene, og at senteret ennå ikke har endokrinolog tilknyttet, sier Bjerkeli.

– Det ble opprettet som et års prosjekt, og vi jobber med å finne en form og hvilke tilbud som er mulig å tilby innen rammene for spesialisthelsetjenesten.

– Kan hvem som helst kontakte dere direkte eller må man ha henvisning fra lege eller annen behandler?

– Henvisning kan gjøres av fastleger og andre klinikker. I starten var vi åpne for hele landet, men man har av hensyn til ressursene måtte avgrense dette til helse sør-øst. Vi har også en vakttelefon, der man kan svare på generelle spørsmål om henvisning og behandlingstilbudet. Det er altså ingen rådgivningstelefon, sier Bjerkeli.

Oppfølging av spesialister

Blant de ansatte på senteret finner man to psykologspesialister, en psykolog, en sexolog, samt en logoped, en idrettspedagog og en sosionom.

– Logopeden veileder i bruk av stemmen, som for mange er en viktig markør i kjønnsidentitet. Idrettspedagogen gir tilbud om tilpasset trening, bevissthet om og bruk av kroppen. Sexologen gir råd og veiledning om hvordan prosessen påvirker seksualitet, men også generelle spørsmål omkring seksualitet, identitet, kjønn og samliv, samt veiledning og bestilling av hjelpemidler. Psykologene tilbyr terapi og samtaler for pasientene som har behov for mer spesialisert psykoterapi. De kan også henvise videre til kjønnsbekreftende behandling ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens. Mens sosionomen hjelper til med samarbeid med bl.a. NAV og veiledning i forhold til rettigheter i helsetjenestene.

RSKi også har et tett samarbeid med BUP-tjenesten, der en barne- og ungdomspsykiater jobber med å etablere et tilbud for barn og ungdom.

I tillegg til RSKi, har det dukket opp flere nye behandlingstilbud for transpersoner den siste tiden.

AHUS har opprettet et kompetansesenter for kjønnsinkongruens. Trondheim kommune har opprettet et tilbud lignende Helsestasjon for Kjønn og Seksualitet i Oslo. Mens Sykehuset i Skien har ansatt to sexologer som jobber med seksuell helse.

Powered by Labrador CMS