Familie

Jente født med tre foreldre

En jentebaby med tre foreldre og DNA fra alle tre, er nylig født på et sykehus i London.

I Norge er ikke mitokondriedonasjon lov. Blant flere ankepunkter mener nei-medlemmene i Bioteknologirådet at det blant annet krysses en viktig etisk grense når det åpnes for genmodifisering av kjønnsceller.
Publisert

Et medisinsk gjennombrudd som kombinerer DNA fra tre individer, kan revolusjonere feltet for assistert befruktning, melder globalvillagespace.com

Ved bruk av mitokondriedonasjon, en prøverørsteknikk der kjernen fra mors eggcelle overføres til en donorkvinnes eggcelle der kjernen er fjernet, kan eggcellen deretter befruktet med farens sæd. Embryoet bærer da DNA fra tre personer.

Første født i 2016

Metoden som ble introdusert allerede i 2016, har blitt hyllet som et stort skritt i kampen mot genetiske sykdommer. Tidligere hadde par som bar på skadelige genetiske mutasjoner, få alternativer for å få friske barn. Med mitokondriell donasjon kan imidlertid disse parene unngå å overføre det muterte DNAet til deres avkom.

Jenta i London er ikke den første babyen som er unnfanget med denne metoden. I 2016 fikk et jordansk par en gutt som ble født i Mexico. Teknikken som opprinnelige er utviklet i Storbritannia, var ennå ikke blitt godkjent for bruk den gangen. Det jordanske paret ble behandlet i Mexico av et team av amerikanske leger.

Etiske dilemmaer

Mitokondriedonasjon åpner for viktig framskritt, men det er også en kontroversiell metode. Kritikere mener blant annet at det reiser etiske spørsmål relatert til såkalte «designerbabyer» og manipulering av DNA.

Det er også reist bekymring om langsiktig effekt av behandlingen, som medfører genetisk endring som vil gå i arv dersom barnet er jente og hun får egne barn.

Ikke i Norge

Her hjemme har også bruk av mitokondriedonasjon vært opp til debatt flere ganger. Blant annet ba Stortinget regjeringen for tre år siden om å jobbe for endring av biomedisinkonvensjonen, eller forståelsen av den, slik at mitokondriedonasjon kan tillates i Norge når metoden er trygg og faglig forsvarlig.

Anmodningsvedtaket ble fattet av Ap, FrP og SV, et samarbeid som også er kjent som bioteknologiforliket.

Powered by Labrador CMS