Skeive flyktninger

Vil styrke skeive flyktningers rett til familieliv

Venstre foreslår en lovendring for å sikre at skeive flyktninger får samme rettigheter som heterofile når de skal søke familiegjenforening. Forslaget får støtte fra SV.

Venstre-politiker Ingvild Wetrhus Thorsvik fremmer et forslag i Stortinget som skal gjøre det lettere for skeive flyktninger å gjenforenes med sine kjære.
Venstre-politiker Ingvild Wetrhus Thorsvik fremmer et forslag i Stortinget som skal gjøre det lettere for skeive flyktninger å gjenforenes med sine kjære.
Publisert Sist oppdatert

Venstre mener at de som flykter fra land som fordømmer likekjønnet samliv, ikke har samme rettigheter i familiegjenforeningssaker som heterofile par har.

«Vi har et utlendingsregelverket som legger opp til diskriminering av skeive flyktninger», sier Venstre-politiker og medlem av Stortingets justiskomite, Ingvild Wetrhus Thorsvik, til Utrop.

Wetrhus Thorsvik har sammen med Grunde Almeland (V) sendt et representantforslag til Stortinget om homofiles rettssikkerhet og likekjønnedes mulighet til familiegjenforening i Norge. Saken er oppe til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen.

I dag kan ektefeller og par som kan dokumentere minst to års samboerskap eller har felles barn søke familiegjenforening.

«Hvis du lever i et skeivt parforhold i land der dette er ulovlig, eller risikofylt, har du ingen mulighet til å dokumentere forholdet, og vil dermed ikke oppfylle kravet til å få familiegjenforening», sier Wetrhus Thorsvik.

Venstre foreslår at det skal nevnes spesifikt i utlendingsforskriften at skeive flyktninger skal kunne få familiegjenforening på bakgrunn av et sannsynliggjort forutgående forhold.

På spørsmål om hva som er gjeldende praksis, svarer seniorrådgiver for Opphold i UDI, Ingvild Ness, via e-post.

«I utgangspunktet må man dokumentere at man har bodd fast sammen gjennom for eksempel husleiekontrakt/kjøpekontrakt, bostedsattest eller annen dokumentasjon som viser at man har vært registrert bosatt på samme adresse. Vi kan også innvilge tillatelse dersom man på andre måter kan sannsynliggjøre at man har bodd fast sammen i minst to år», heter det i svaret fra Ingvild Ness i UDI.

Powered by Labrador CMS