Urix

Medlemmer av kampanjegruppa For Women Scotland protesterer utenfor det skotske parlamentet i Edinburg i september 2021.

Tapte mot anti-transgruppe

Publisert Sist oppdatert

.

For Women Scotland (FWS) anklaget nylig den skotske regjeringen for å bryte likestillingsloven da de innlemmet transkvinner i en ny lov.

Loven dreier seg om kjønnsrepresentasjon i offentlige styrer. Saken gikk helt til sesjonsdomstolen i Edinburg, der FWS fikk medhold.

Loven om kjønnsrepresentasjon ble vedtatt i 2018 med hensikt å sikre kjønnsbalanse i offentlige styrer. Målet er at kvinner skal utgjøre minst femti prosent av medlemmene.

I lovteksten, vedtatt av det skotske parlamentet i 2018, står det at en transkvinne er en kvinne «hvis, og bare hvis, personen lever som kvinne og gjennomgår, eller har gjennomgått en prosess med det formål å bli kvinne». Dette innebærer at transkvinner som ennå ikke har gjennomgått kjønnsbekreftende behandling kan identifisere seg som kvinner.

For øyeblikket definerer Storbritannias likestillingslov fra 2010 en kvinne som «kvinner i alle aldre». I sin nåværende form krever lovteksten en medisinsk diagnose før transpersoner får endre juridisk kjønn.

Denne definisjonen har blitt sett på som transekskluderende av flere, og en rekke reformer er forsøkt vedtatt. FWS ble grunnlagt i 2018 med den hensikt å drive kampanjer mot reformer av likestillingsloven.

FWS mener at skotske myndigheter, i forsøket på å reformere likestillingsloven, tråkket det britiske parlamentet i London på tærne.

Sesjonsdomstolen skriver i sin kjennelse at den skotske regjeringen «sammenblander og forveksler to separate og distinkte beskyttende egenskaper» ved å sidestille kvinner og transkvinner. Dersom den skotske regjeringen ville innlemme transkvinner i loven om kjønnsrepresentasjon i offentlige styrer, må de inkludere dette i et eget punkt, mener domstolen.

Powered by Labrador CMS