Rettigheter

Politikere fra hele verden skal snakke om seksuelle rettigheter

FN-møtet holdes i Oslo. – Motstanden mot seksuelle og reproduktive rettigheter er en trussel mot likestilling, skeives rettigheter og utvikling i fattige land, sier statssekretær Bjørg Sandkjær i Utenriksdepartementet.

– Norske myndigheter kommer fortsatt til å prioritere seksuell og reproduktiv helse og rettigheter innen norsk utenriks- og utviklingspolitikk, sier statssekretær Bjørg Sandkjær.
Publisert

I år er det 30 år siden den viktige Kairo-konferansen der seksuelle rettigheter og likestilling for alvor ble satt på agendaen. Før 1994 var diskusjonen preget av frykt for overbefolkning, men i Kairo satte man likestilling, helse og rettigheter i sentrum for befolkningspolitikken.

Stortinget er vertskap for en parlamentarikerkonferanse for å markere 30 års jubileet for Kairo-konferansen. Regjeringen ved Utenriksdepartementet og sivilt samfunn ved Sex og Politikk støtter helhjertet opp om konferansen i Oslo.

Skeives rettigheter

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, ofte forkortet til SRHR, er et politisk betent tema i mange deler av verden, og i FN.

Det er til tider sterk motstand mot en helhetlig seksualitetsundervisning i skolene, abort er fortsatt forbudt mange steder og når diskusjonen dreier inn på skeives rettigheter kommer sterke protester. Motkreftene er godt organisert, godt finansiert og finnes på tvers av land i alle regioner, ifølge en pressemelding fra Sex og Politikk.

Med argumenter som «familieverdier» og «vi må beskytte barna våre», brukes SRHR som instrument mot likestilling, LHBT+ rettigheter og selvbestemt abort. Dette er en utvikling som både FNs befolkningsfond og Norge ser på med bekymring, skriver Sex og Politikk.

Eget stortingsnettverk for seksuelle rettigheter

Stortinget har et eget SRHR-nettverk, og i motsetning til alle andre land i verden, så er alle partiene representert. Nettverket ledes av Åse Kristin Ask Bakke (Ap) og nestleder er Sandra Bruflot (H).

– Det er fantastisk at Norge kan være vertskap for en så viktig konferanse, sier Bakke, og understreker viktigheten av at politikere fra hele verden får muligheten til å diskutere disse spørsmålene i et trygt og konstruktivt miljø.

– Motstanden mot seksuelle og reproduktive rettigheter er en trussel mot likestilling, skeives rettigheter og utvikling i fattige land. Norske myndigheter kommer fortsatt til å prioritere seksuell og reproduktiv helse og rettigheter innen norsk utenriks- og utviklingspolitikk, sier statssekretær Bjørg Sandkjær.

En tillitserklæring til Norge

– At verdens parlamentarikere som jobber for seksuelle rettigheter har valgt Norge som vertsland for sin konferanse i jubileumsåret for Kairo-konferansen er en tillitserklæring. En av de viktigste tingene vi kan formidle til våre gjester fra hele verden er at Norges høye velstand og gode etablerte demokrati er et resultat av at seksuelle rettigheter ble tatt på alvor tidlig. Idag er det enighet om hovedlinjene innen SRHR i alle våre stortingspartier, sier Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

Til konferansen i Oslo kommer også Natalia Kanem, administrerende direktør for UNFPA, FNs befolkningsfond, som er den delen av FN som har ansvaret for SRHR.

Det kommer også politikere fra land der SRHR er under sterkt press, og mange av dem tar en høy risiko ved å fremme internasjonale menneskerettigheter.

Urfolk, teknologi og skeives rettigheter

Kairo-erklæringen var omfattende, men den er også et produkt av sin tid.

I dagens samfunn kan for eksempel en familie være adskillig mer enn mor, far og barn. Skeives rettigheter glimret med sitt fravær og urfolk er ikke nevnt, begge disse temaene blir diskutert i Oslo.

Ett av de helt nye momentene som blir løftet fram nå er utfordringene og fordelene ved ny og moderne teknologi innen SRHR, for eksempel personvern og simuleringsmaskiner som brukes til opplæring.

Sluttdokumentet fra konferansen vil blant annet UNFPA sørge for å bringe videre til «Summit of the future», i New York til høsten. Stortinget, regjeringen og det norske sivilsamfunnet håper at diskusjonene på konferansen dermed kan bidra til å sikre at SRHR-innsatsen videreføres i årene som kommer.

IPCI-konferansen 2024 går av stabelen i Oslo-konferansen 10. – 12. april.

 

Powered by Labrador CMS