Meninger

FRI Oslo og Viken: «Veien videre»

«Det har vært mye uro i FRI den siste tiden. På under et halvt år har to nasjonale ledere trukket seg. Midt oppi dette går årsmøtet i FRI Oslo og Viken av stabelen. Engasjementet om saker som Gaza/Israel forteller oss at organisasjonsdemokratiet vårt lever i beste velgående», skriver ledertrioen i FRI Oslo og Viken.

f.v. Lars Kristian Selbekk, Marianne Gulli og Martin Lervik.
Publisert Sist oppdatert

Som nyvalgt ledertrio i FRI Oslo og Viken ønsker vi å komme med noen refleksjoner omkring situasjonen i FRIs nasjonale ledelse, og om to viktige diskusjoner fra vårt eget årsmøte.

Gjennom høsten i fjor ble sentralstyret (SES) halvert. I en periode hadde organisasjonen hverken leder eller nestledere. Det ble et stort press på de gjenværende tillitsvalgte i FRI.

Det er trist at nok en leder har trukket seg fra vervet som vår nasjonale leder. Som for alle andre kom Hilde sin avgang veldig overraskende på oss.

Om spekulasjoner, og støtte til Viljar Eidsvik

Vi forstår godt at det kan bli spekulasjoner om årsakene i en sånn situasjon. Fra Oslo og Viken vil vi understreke at FRIs politiske plattform, vedtatt av landsmøtet 2022, ligger til grunn for alt arbeid. Ikke minst, det er overhode ingen - INGEN - uenigheter omkring kampen for transpersoners liv og rettigheter. Det er uaktuelt å trekke opp stigen for noen - for ingen er fri før alle er fri. 

Det er krevende når en leder trekker seg. Heldigvis er situasjonen nå en annen enn høsten 2023. Vi har et samlet og sterkt sentralstyre med solid organisasjonserfaring. Sentralstyret vil fortsette å bygge organisasjonen, understøtte det viktige arbeidet utover i leddene, og bidra til et trygt arbeidsmiljø. Det trenger vi for å dra organisasjonen trygt i havn mot landsmøtet høsten 2024. 

All ære til alle som bruker fritiden sin på frivillige verv og på demokratiet i FRI, også når vi blir kastet ut i uforutsette og utfordrende situasjoner. Vi vil uttrykke vår støtte til Viljar Eidsvik - ny leder - og til resten av sentralstyret i arbeidet som står foran oss. Som nyvalgt ledertrio for FRI Oslo og Viken skal vi gjøre vårt beste for å støtte dere i dette.

Om FRI, Gaza og Israel

Samtidig skal vi selvfølgelig følge opp prioriteringer og vedtak gjort av FRI Oslo og Viken sitt eget årsmøtet, som gikk av stabelen lørdag 24. februar 2024. Under møtet var det to saker som engasjerte medlemmene spesielt. Vi mener politiske diskusjoner og uenighet er en del av et levende medlemsdemokrati, og årsmøtet viser oss på mange måter at vi som fylkeslag står sterk i det store demokratiet som FRI er:

Den ene saken på vårt årsmøte handlet om FRI fundraising-arbeid, som sentralleddet har ansvar for. Det ble på årsmøtet rettet sterk kritikk mot prosessen hvor medlemmer i hele Norge nylig har blitt kontaktet med spørsmål om folk vil støtte organisasjonen økonomisk.

Her har FRI sentralt etter vårt, og mange av våre medlemmers, syn ikke tatt gode nok forholdsregler. Vi som fylkeslag forventer at fornuftige grep som ivaretar medlemmers personvern tas før arbeidet med fundraising settes i gang igjen. 

Den andre saken var det innkomne forslaget til uttale om Gaza/Israel

Resultatet etter avstemningen på årsmøtet ble at uttalelsen nesten fikk det nødvendige ⅔-dels flertallet av stemmene, men akkurat ikke nok til å bli vedtatt. Forslaget blir dermed ikke tatt med videre.

Denne, og tidligere debatter om tema har vist at dette er et tema som preger livene våre og skaper engasjement. Som ny ledertrio i FRI Oslo og Viken ønsker vi å svare ut dette engasjementet og foreslår nå noe vi håper hele FRI kan samles om: Støtte til skeive palestinere. 

FRI og veien videre

Situasjonen i Palestina er akutt. Derfor vil vi nå - helt konkret - ta til orde for å samle støtte og bygge solidaritet med våre skeive søskenorganisasjoner i Gaza og på Vestbredden, slik vi gjorde for våre søskenorganisasjoner i Ukraina. 

Vi jobber nå med å følge opp kontakt med skeive organisasjoner i Palestina, og vår ambisjon er å stå klare med så mye ressurser og støtte vi kan klare å samle. Hvordan det praktisk skal løses, kommer vi tilbake til. 

Avslutningsvis håper vi denne teksten kan leses som et konstruktivt innlegg for å finne veien videre. Vi håper at FRI så kjapt som mulig igjen kan samles under fanen “Sterkere med deg”.

Ikke minst håper vi at vi sammen kan vise solidaritet med skeive over hele verden, og, akkurat nå, særlig med skeive i Gaza og på Vestbredden.

 

Powered by Labrador CMS