Heming Welde Thorbjørnsen.

Åpent brev til FRI ved kontrollkomiteen og sentralstyret

FRI inviterer til digitalt møte hvor to lederkandidater skal presenteres. «Ved første øyekast kan dette synes som en hyggelig måte å praktisere åpenhet på, men i virkeligheten er det et demokratisk problem,» skriver Heming Welde Thorbjørnsen, landsmøtedelegat fra FRI Oslo og Viken.

Publisert

FRI holder avholder snart sitt landsmøte – et møte som først ble utsatt og deretter ble vedtatt gjennomført digitalt på grunn av koronapandemien. Under dette møtet skal det velges et nytt sentralstyre, som også inkluderer utskifting av både leder og nestledere.

Foreningen FRI har gjennom vedtekter og tradisjoner en fastsatt ordning for hvordan vårt interne demokrati fungerer. Denne ordningen legger til grunn en prosedyre som skal sikre at alle som ønsker å stille som eller melde inn kandidater får anledning til dette, i tillegg til valgkomiteens innstilling. Samtidig skal regelverket sikre at alle delegater til landsmøtet får samme informasjon samtidig, slik at ingen kandidater, delegater eller delegasjoner sitter med flere kort på hånda enn andre. Dette er viktige sikringer for at det interne demokratiet skal fungere, og for å sikre at den makten som er tillagt landsmøtet som FRIs høyeste organ, ikke vaskes ut.

Demokratisk problem

I år har noen sovet på vakt. FRI legger nå opp til et åpent møte på et utested i Oslo, der de kandidatene som foreløpig er lansert offentlig, får anledning til å presentere seg og debattere FRIs politikk ut fra sine syn. Ved første øyekast kan dette synes som en hyggelig måte å praktisere åpenhet på, men i virkeligheten er det et demokratisk problem.

For det første er FRI ikke Stortinget og ikke et politisk parti. Våre interndemokratiske prosesser skal ikke føres for åpne dører og med adgang for pressen. Det SKAL være mulig for delegater som lever skjult å få tilgang til den samme informasjonen som dem som lever åpent, og det er ikke mulig når man må møte på en pub for å kunne delta. Så kan man si at siden møtet strømmes på nettet, er dette ivaretatt. Men det er også galt. Arrangementet fra scenen strømmes og er tilgjengelig for alle, men alle som har deltatt i en valgprosess, enten det er i FRI, et borettslag eller en større organisasjon, vet at den viktigste informasjonsflyten skjer uformelt etter at mikrofonene er skrudd av. Når et møte som angår delegater fra hele landet avholdes i Oslo, uten reell mulighet til deltakelse (blant annet på grunn av pandemien), fratar man de fleste delegatene muligheten til å delta i de valgforberedende diskusjonene som kommer til å skje.

Stille likt

Det er også et problem for kandidatene at dette skjer. Valgkomiteens innstilling er klar, og noen andre kandidater er også lansert offentlig. Det er flott at valget engasjerer mange. Men fristen for å melde inn kandidater er ikke passert, og møtet blir derfor en øvelse i å gi fordeler til de kandidatene som tilfeldigvis er lansert tidlig nok. Dette er det største demokratiske problemet, og den mest alvorlige undergravingen av det regelverket som normalt skal sikre at alle kandidater stiller på like fot.

Sentralstyret og sekretariatet har sovet på vakt og har forsømt sin plikt til å sikre at landsmøtet og valget kan avholdes på en god og demokratisk måte. Det eneste ansvarlige er straks å avlyse dette arrangementet. Om det ikke skjer, vil min oppfordring til alle landsmøtets delegater være å ikke delta.

Med vennlig hilsen
Heming Welde Thorbjørnsen, landsmøtedelegat fra FRI Oslo og Viken

Powered by Labrador CMS