FRI

– Vi står samla

I en e-post til Blikk skriver sentralstyret at de opplever det som trist at avgått leder av FRI, Hilde Arntsen, har valgt å trekke seg. Utover det vil ikke den nye FRI-lederen Viljar Eidsvik uttale seg.

«Det er viktig for sentralstyret å uttrykke at vi står samla i denne omstillingen», heter det i en uttalelse fra sentralstyre i FRI.
Publisert Sist oppdatert

Sentralstyret ønsker å takke avgått FRI-leder Hilde Arntsen for den innsatsen hun har lagt inn for FRI de siste månedene. Det kommer fram i en e-post til Blikk.

Hilde Arntsen (35) ble valgt som ny FRI-leder på et ekstraordinært landsmøte på Gardermoen lørdag 2. desember. Det ekstraordinære landsmøtet kom etter at Inge Alexander Gjestvang gikk av som leder.

I en e-post til Blikk fredag 1. mars informerte Hilde Arntsen om at hun går av umiddelbart. «Jeg visste det var mye støy og uenigheter i organisasjonen da jeg tok over som leder. Jeg har prøvd så godt jeg kunne, men lederoppgaven har blitt for vanskelig for meg å manøvrere i. Derfor trekker jeg meg som leder», skriver Arntsen.

Sentralstyret møttes for første gang tirsdag 5. mars etter at Arntsen trakk seg som FRI-leder på fredag.

«Det er viktig for sentralstyret å uttrykke at vi står samla i denne omstillingen. Sentralstyret uttrykker full tillit til ny leder, Viljar Eidsvik, og til hverandre som styremedlemmer, og er innstilt på å jobbe godt sammen frem mot landsmøtet i november. Vi er også glade for å ha en sterk organisasjon i ryggen, med et faglig dyktig sekretariat og engasjerte og dyktige fylkeslag som sammen jobber for at FRI skal skape bedre levekår for skeive», skriver sentralstyret i en e-post til Blikk i dag.

Bikk har gjentatte ganger forsøkt å få intervju med den nye ledelsen, uten hell.

«FRI skal være en organisasjon der både tillitsvalgte, ansatte og frivillige har det godt. Vi beklager at vi som styre ikke har klart å gi avgått leder den støtten hun har hatt behov for. Vi tar på alvor at det har vært flere utskiftninger i ledelsen og sentralstyret i FRI det siste året. Vi vil jobbe aktivt framover med å skape en god og trygg organisasjonskultur som bygger organisasjonen og trygger det viktige arbeidet ulike ledd i organisasjonen jobber med. Sentralstyret kommer i vår for eksempel til å bistå fylkeslagene med medlemsmøter med fokus på organisasjonskultur og visjon og ambisjoner for FRI», skriver sentralstyret.

«Sentralstyret består, som FRI som organisasjon, av et mangfold av både identiteter og meninger. Vi har som styrer flest hatt diskusjoner om både politikk og strategi der ikke alle har vært enige. Vi mener at vi har konstruktive og saklige diskusjoner, men anerkjenner samtidig at organisasjonskultur må jobbes kontinuerlig med. Det er en styrke for organisasjonen å ha med ulike perspektiver fra ulike deler av medlemsmassen inn i styret.  Vi vil forsøke å besvare spørsmål etter beste evne, men vil dessverre ha litt begrensa kapasitet de neste ukene da alle i sentralstyret pr nå er frivillig basert. Vi ber om tålmodighet på dette frem til ny leder kan jobbe i FRI på fulltid», heter det i uttalelsen fra sentralstyret.

 

Powered by Labrador CMS