Skeive seniorer

Vil etablere flere møteplasser for skeive seniorer i Oslo

– I dag arrangerer Fri Oslo og Viken Regnbuetreff for seniorer på Kampen+, men det er et tilbud flere burde få i nærheten der de bor, sier Morten Edvardsen i Senterpartiets bystyregruppe.

I filmen «Gammel og skeiv» (2021) møter vi blant andre Britt Lie og Slovår Foss som bor på Kampen Omsorg+. Filmen er produsert på oppdrag av FRI Oslo og Viken og Kirkens Bymisjon.
Publisert Sist oppdatert

Senterpartiet i Oslo vil følge opp regjeringens satsing på skeive i Oslobudsjettet, og ønsker at det skal etableres møteplass for skeive seniorer flere steder i Oslo enn i dag.

Morten Edvardsen er gruppeleder i Senterpartiets bystyregruppe. Han vil at flere skeive seniorer bør få tilgang til møteplasser i sitt nærmiljø.

– Det er ikke alle seniorer som vil reise på kryss og tvers av byen for å komme til et treff på Grünerløkka, og de bør få muligheten til et tilbud i sitt nærmiljø og bydel, sier Edvardsen til Blikk.

– Dette har også Oslo kommunes Sentrale Eldreråd etterlyst, og Senterpartiet støtter Eldrerådet i at dette er et godt tiltak. Å styrke denne satsingen vil være et godt tiltak for å skape nye møteplasser der folk kan være sosiale.

Viktige møteplasser

– Vi fremma forslaget også i forbindelse med revidert budsjett i juni, da fikk det ikke flertall, men vi håper at det kan få det nå. Det er snakk om små beløp for å støtte opp under slike tiltak, men det gir mye igjen for de som benytter seg av tilbudet, sier Edvardsen.

Gruppeleder i Senterpartiets bystyregruppe, Morten Edvardsen, vil ha flere møteplasser for skeive seniorer.

I går kom nyheten om at regjeringen vil øke den såkalte lhbt-potten i statsbudsjettet med 15 millioner kroner. Potten skal fordeles på de ulike skeive organisasjonene i landet.

– Det er et svært viktig signal fra regjeringen om at Sp og Ap vil styrke organisasjonene som jobber for at mennesker skal kunne leve frie liv, sier Edvardsen.

– Disse organisasjonene skaper møteplasser for skeive og sprer kunnskap og driver fram viktige rettighetskamper. Skytinga i Rosenkrantz gate under Oslo Pride viser at vi fortsatt ikke har kommet i mål når det gjelder toleranse og likeverd, og det er behov for sterke organisasjoner som kan skape trygge møteplasser og aktiviteter der folk kan være åpen og fri.

Pris til seniortiltak

De siste årene er det satt i gang flere arbeider for å bedre eldreomsorgen for skeive både nasjonalt og lokalt i Norge. I Oslo kommunes handlingsplan «Stolt og fri» (2020-2023), nevnes kompetanseheving og likestilling i eldreomsorgen som et av flere satsingspunkter.

Siden 2016 har Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) arrangert Regnbuetreff for skeive seniorer i samarbeid med Kirkens bymisjon. Det var Aasmund Robert Vik som tok initiativ til treffene.

I senere tid ble Regnbuetreffene flyttet til Grünerløkka eldresenter, der de arrangeres den dag i dag.

Seniortiltakene i regi av Fri Oslo og Viken (den gang FRI Oslo og Akershus) vant i 2019 Oslo kommunes pris for aldersvennlige tiltak.

«Årets vinner står bak flere tiltak, blant annet innenfor kunnskapsdeling og gjennom ulike sosiale treff. Formålet med treffene er å opprettholde og etablere nye sosiale nettverk, motvirke ensomhet og treffe likesinnede - og å kunne være sjef i eget liv. Ikke minst bidrar tiltakene til kompetanseheving og bevisstgjøring», skrev juryen i sin begrunnelse for tildelingen.

Powered by Labrador CMS