Rådgiver i Rosa kompetanse skole, Marthe Øvrum, forbereder digital undervisning.

Digital hverdag for Rosa kompetanse

Da FRI stengte kontordørene sammen med skoler, barnehager og butikker måtte Rosa kompetanse tenke nytt. Nå er kurstilbudet oppe og går for fullt i ny digital drakt.

Publisert

Rosa kompetanse tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til skole- og barnehagesektoren, barnevernet, helse- og sosialsektoren, politi- og påtalemyndighet samt alle deler av arbeidslivet.

Initiativrikt team

Synne Hall Arnøy, avdelingsleder i Rosa kompetanse.

Fagavdelingens virke ble derfor kraftig påvirket av myndighetenes tiltak for å hindre spredning av Covid-19. For et initiativrikt team som er vant til å reise landet rundt for å møte studenter og profesjonsutøvere innebar dette en ny og noe annerledes arbeidshverdag.
- Hovedvirke til Rosa kompetanse er å holde kurs rundt omkring i Norges land. De nye tiltakene begrenser både reiser og folkemengder. For oss var det aldri noe alternativ å sette på bremsen, så vi startet umiddelbart å utforske muligheten for å tilby digitale Rosa kompetanse-kurs, sier Synne Hall Arnøy, avdelingsleder i Rosa kompetanse.

Kompetanse i unntakssituasjon

Kun to dager etter lockdown gjennomførte Rosa kompetanse skole sitt første heldigitale undervisningsopplegg for lærerstudenter ved OsloMet. Den vellykkede undervisningsøkten ga nyttige erfaringer til det videre arbeidet med fjernundervisning.

Etter påske har både Rosa kompetanse skole og Rosa kompetanse barnehage gjennomført digitale undervisninger, og alle Rosa kompetanses tiltak er nå i dialog med oppdragsgivere om kommende kurs. Hall Arnøy er klar på at kompetansen trengs like mye, om ikke mer, i en unntakssituasjon.

- Stengte skoler, barnehager og arbeidsplasser betyr mer nærhet og tid for mange, men kan også innebære en større sårbarhet for dem som ikke kan være åpen og trygg med sine nærmeste, forteller Hall Arnøy.

- Noen opplever også manglende kompetanse i de ordinære hjelpetilbudene. For mennesker som møter mennesker i sitt arbeid er det alltid viktig å kunne kjenne på en faglig trygghet i møte med folk i sårbare situasjoner.

Vi er veldig glade for at vi nå kan tilby Rosa kompetanse-kurs digitalt.

Synne Hall Arnøy

Matnyttige tiltak

Erfaring med digital undervisning vil også være matnyttig når myndighetene letter på tiltakene som berører fagavdelingens arbeid, men Hall Arnøy understreker at digitale kurs ikke kan erstatte det å møte folk ansikt til ansikt.
- Vi er veldig glade for at vi nå kan tilby Rosa kompetanse-kurs digitalt, men vi savner selvsagt å møte studenter og profesjonsutøvere ute i deres hverdag, på deres studiested og arbeidsplass og utforske den gode, inkluderende praksisen sammen der.

Skreddersyr og tilpasser

Hall Arnøy forteller at Rosa kompetanse har god kapasitet og er klare for nye oppdrag selv om varigheten av myndighetenes inngripende tiltak ennå er ukjent, og hun minner om hvordan de ulike Rosa kompetanse-tiltakene skreddersyr og tilpasser kurs til den lengden og det formatet som passer hver enkelt oppdragsgiver.

Eksempler på dette er alt fra kortere faglige innlegg på morgenmøter til lengre nettbaserte kurs med rom for refleksjon og dialog om hvordan man som profesjonsutøver kan ha en mest mulig inkluderende praksis i møte med kjønns- og seksualitetsmangfoldet.

- Det er bare å ta kontakt med oss, så finner vi et opplegg som passer ditt behov, sier Hall Arnøy.

Powered by Labrador CMS