Vær varsom-plakaten

Norge IDAG felt i Pressens faglige utvalg

Felt for brudd på god presseskikk etter artikkel om FRI, Rosa kompetanse, Skeiv Ungdom og «kjønnsforvirrende undervisning».

Publisert Sist oppdatert

Nettavisen Norge IDAG ble i dag felt for brudd på god presseskikk i Pressens faglige utvalg.

Norge IDAG felles for brudd på Vær Varsom plakatens punkt 3.2 og 4.14, for påstander rettet mot Foreningen Fri, fagavdelingen Rosa Kompetanse og Skeiv Ungdom.

Vær varsom plakatens punkt:
3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

4.14. De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

Ubegrunnete påstander

Norge IDAG publiserte torsdag 20. januar 2022 en nettartikkel med tittelen «Opprop mot kjønnsforvirrende undervisning: – Jeg gjør det for den psykiske helsen til alle norske barn».

Artikkelen henviste til Norge IDAGs tv-sending «Live fra Bergen» sendt samme uke, der en av initiativtakerne til et opprop, «Vern våre barn og barnebarn mot kjønnsforvirrende undervisning i barnehager og skole», ble intervjuet. Opptak av sendingen var lagt inn i artikkelen som refererte hans uttalelser om oppropet. Norge IDAG siterte:

«– Det som er realiteten er at i en god del år har Foreningen FRI reist rundt på skoler og i barnehager og formidlet en ny type lære om kjønn. Det som er vårt hovedproblem er at undervisningen ikke er basert på vitenskap, biologi, slik at hvis du formidler dette til en vitenskapsmann, en lege, en biolog, så vil den si at dette ikke er riktig og at dette er en ideologi, fortalte Einar Helgaas som fikk idéen til oppropet i høst.»

I artikkelen kom det også frem ytterligere påstander om hva og hvordan Foreningen FRI formidler. Det ble blant annet hevdet at deres Rosa kompetanse-opplegg ikke er kvalitetssikret, at «[i]ngen statlig etat har sett gjennom Rosa kompetanse», og at skole- og barnehagepersonale ofte blir bedt om å gå ut av rommet, for at barna skal være trygge til å si akkurat det de vil.

– Blank løgn

Dagen etter, fredag 21. januar 2022, fulgte Norge IDAG opp med en ny nettartikkel der lederen i FRI, Inge Alexander Gjestvang, svarte på kritikken: «Leder i Foreningen FRI: – Dette er blank løgn». Det ble henvist til hva han skrev i en epost til redaksjonen:

«– Som det fremgår av våre nettsider møter ikke våre rådgivere i Rosa kompetanse elever. Vårt publikum er profesjonsutøvere, det vil si de skoleansatte, skriver Gjestvang. – Det er derfor en grov og feilaktig påstand Helgaas får på trykk her. Verken Rosa kompetanse skole eller Rosa kompetanse barnehage møter skoleelever eller barnehagebarn. Det er ikke slik at vi går inn på barnehageavdelinger eller i klasserom og sender personalet ut. Dette er blank løgn, ifølge Gjestvang. (…) –Ulike direktorat lyser hvert år ut midler via forskjellige tilskuddsordninger. FRI søker på disse på lik linje med andre aktører. Gjennom grundige søknader og enda grundigere rapporter har våre tilskuddsgivere godt innsyn i hva oppleggene består av, og denne påstanden er derfor også feil.»

Videre fikk Helgaas komme til orde og svare på FRIs kritikk av hans uttalelser. Artikkelen refererte dessuten flere uttalelser fra Helgaas, og han uttalte seg da også om Skeiv Ungdom, blant annet: «– Det er vanskelig å vite hvilken skeiv interesseorganisasjon som til enhver tid gjør hva, fordi det er flere av dem. Gjestvang vet jo godt at Skeiv Ungdom er ungdomsorganisasjonen til foreningen Fri og at Fri er driftsorganisasjonen til Rosa kompetanse. Skeiv Ungdom reiser rundt med undervisningsprogrammet Restart, som bygger på samme teorier som Rosa kompetanse. (…) – Vi vet med sikkerhet at når Skeiv Ungdom reiser rundt på skoler med opplegget sitt som bygger på samme ideologisk grunnlag som Rosa kompetanse, så er det normalt at de ber lærerne om å gå ut av klasserommene.»

Han ble også sitert på følgende: «– Det stemmer trolig at Rosa kompetanse primært underviser lærere og barnehagelærere, og ikke barna direkte. Men saken stiller seg annerledes med Skeiv Ungdom, som etter det jeg vet, ønsker å snakke direkte med elever og undervise sitt opplegg som heter Restart. Derfor pleier også Skeiv ungdom å ha foreldremøter der de forteller om hva Skeiv Ungdom vil snakke med elevene om dagen etter. (…), sier Helgaas.»

Etter behandlingen i dagens møte, konkluderer Pressens faglige utvalg med at Norge IDAG har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten, som handler om faktasjekk og samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Norge IDAG avviser at det er begått brudd på god presseskikk.

Powered by Labrador CMS