Samlivskurs for skeive par

Skeiv Verden og Enerhaugen familievernkontor inviterer til samlivskurs.

Publisert

Skeiv Verden og Enerhaugen familievernkontor inviterer til samlivskurs.

I slutten av oktober starter Skeiv Verden samlivskurs for lhbt-par hvor en eller begge har innvandrerbakgrunn. Samlivskurset er et samarbeidsprosjekt mellom SV og Enerhaugen Familievernkontor.

– Samlivskurset starter vi på bakgrunn av henvendelser vi i Skeiv Verden ofte får, sier Krisztian Rozsa, prosjektleder i Skeiv Verden.

Negativ sosial kontroll

Samlivskurset har som formål å veilede, støtte og bistå lhbt-personer, familier og par med innvandrerbakgrunn.

– Gjennom Skeiv Verdens arbeid med lhbti-personer med innvandrerbakgrunn i mange år, er vår erfaring at målgruppen vår møter utfordringer knyttet til interkulturelle forskjeller og selvaksept, sier Krisztian Rozsa og peker på utfordringer som første generasjons innvandrere kan møte.

– De er gjerne påvirket av for eksempel holdninger og handlinger fra hjemlandet. Mens personer som har vokst opp i Norge har i stor grad vokst opp i kollektivistiske miljøer og har erfart stor grad av negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner og lite åpenhet.

Rozsa forklarer i tillegg at uavklart oppholdsstatus kan føre til stor belastning på forholdet.

– Vi ser også at usikkerhet knyttet til rettigheter og hvordan man skal oppnå dem, bidrar til usikkerhet i forholdet.

Konflikter i parforhold

Til nå har ikke Skeiv Verden hatt et direkte tilbud for å bistå personer i nettverket som henvender seg med slike forespørsler.

– Gjennom prosjektet «tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner» følger vi opp enkelte individer med konflikt i sine parforhold, sier han legger til at Skeiv Verden vil bruke personalressurser på å følge opp akutte konflikter eller misforståelser i parforholdene.

– Vi er i tett kontakt med både krisesenter og kompetanseteam mot tvangsekteskap. De henviser lhbti-personer med innvandrerbakgrunn til oss og gjennom disse henvendelsene ser vi behovet for en mer målrettet bistand som er rettet mot par og familier.

Samlivskurset baserer seg på Familievernkontoret sitt bufferkurs, med elementer som er direkte rettet mot utfordringer lhbti-personer med innvandrerbakgrunn kan oppleve.

– Et slikt kurs vil ha overføringsverdi til flere av områdene vi jobber med, og møte utfordringene til lhbti-personer med innvandrerbakgrunn uavhengig av botid i Norge.

Samlivskurset er gratis og går av stabelen 20.–21. oktober i Oslo. Påmelding og informasjon: Krisztian Rozsa i Skeiv Verden: krisztian@skeivverden.no

Se også nettsidene: skeivverden.no

Powered by Labrador CMS