Forskning

Unges seksualitet er i endring. I en ny undersøkelse svarer flere at de tradisjonelle båsene dekker deres identitet.

Føler seg ikke hjemme i båsene «hetero», «homo» eller «lesbisk»

Publisert

.

I den nye boka «Ungdommen» kommer det fram at 20 prosent av norske ungdommer mener at kategoriene «hetero», «homo» eller «lesbisk» ikke passer for dem.

.

«Verken eller», «usikker» og «litt av begge deler»

Boka er redigert og skrevet av Guro Ødegård og Willy Pedersen, med bidrag fra 27 andre forskere. I kapittelet «Nye seksualiteter, nye kjønn?» skriver Pedersen og medforfatterne Ketil Slagstad og Tilman von Soest Willy Pedersen, om hvordan unges seksualitet er i endring.

Forfatterne tar utgangspunkt i den nasjonale undersøkelsen Ungdata fra 2021. Det mest overraskende funnet var at mange av ungdommene definerte seksualiteten sin som noe annet enn hetero, homo og lesbisk.

Blant de 800 000 ungdommene på ungdoms- og videregående skole som svarte på undersøkelsen, identifiserte kun én prosent av jentene seg som lesbiske og to prosent av guttene seg som homofile.

Ti prosent av ungdommene svarte at de verken var homofile eller heterofile, fem prosent krysset av på litt av begge deler, mens tre prosent svarte at de var usikre på hvilken merkelapp som passer. Dette gjaldt omtrent like mange jenter som gutter.

Dette betyr at under 80 prosent definerte seg som heterofile, og at én av fem ikke identifiserte seg med de klassiske båsene.

I Ungdata-undersøkelsen krysset 1,4 prosent av ungdommene av på at de verken var gutt eller jente. Dette kan gi oss noen veiledende tall på hvor mange som er ikke-binære, men forfatterne understreker at det ikke gjør oss klokere på hvor mange ungdommer som definerer seg som trans, fordi de fleste transpersoner trolig vil krysse av på enten jente eller gutt.

I boken «Ungdommen» kommer det blant annet fram nye tall på ungdommers sexdebut og hvilke kategorier de plasserer seg selv i.

.

Homo og lesbisk er gammeldags

Hvorfor er det slik? Pedersen, Slagstad og von Soest spekulerer i om de tradisjonelle begrepene rett og slett ses på som litt gammelmodige og utdaterte.

«Skeiv har blitt en mer åpen fellesbetegnelse på dem som faller utenfor «den heteronormative tokjønnsmodellen», skriver de. «Skeiv synes nå å betegne en slags antiidentitet, det har blitt et paraplybegrep som har gått inn i hverdagsspråket for å markere forskjell fra det «streite». Slik åpens trange kjønns- og seksualitetsbokser.»

Forfatterne refererer blant annet til en studie av gutter og jenters syn på seksualitet. Homofile gutter sa at de kunne oppleve stigmatisering på grunn av koblingen mellom den stereotype koblingen mellom mannlig homofili og femininitet.

«Begrepet «skeiv» ble opplevd som å åpne for et bredere spekter av uttrykksformer. Innenfor det skeive kjønnsuttrykket for kvinner finnes det også ulike utforminger – som femme og butch (...) Men noen hevder at også disse begrepene er i rask endring og allerede kan virke gammelmodige.»

.

Forskjell mellom jenter og gutter

I boken refererer Pedersen og medforfatterne Ketil Slagstad og Tilman von Soest til en norsk studie fra 2007 (Hegna og Larsen). Her ble det avdekket store forskjeller mellom jenter og gutter når det kom til romantisk tiltrekning og seksuelle handlinger mellom ungdommer av samme kjønn.

Det var mange flere jenter enn gutter som rapporterte om at de klinte og flørtet med samme kjønn. Forskjellene var derimot mindre når det kom til seksuelle erfaringer.

Studien konkluderte med at «romantiske og seksuelle handlinger mellom gutter oftere var knyttet til dypere følelser og identiteter.» Med jenter var disse erfaringene oftere knyttet til «uforpliktende lek med grenser, som nysgjerrighet og utforsking.»

Det er overraskende mange jenter som ikke definerer seg som skeive, som har klint og «rotet» med en annen jente. Vanligvis er dette på fester, hvor jentene skal pirre gutter. I en tidligere undersøkelse av unges seksualitet sa Tine på 16 år: «Det er for å tenne guttene. Være litt slemme».

Selv om kyssingen var ment for guttene, ga det mange jenter en viss frihet til å utforske seksualiteten sin med andre jenter.

Det ser ut til at flere jenter enn gutter bryter med heteronormen, og forfatterne mener dette kan skyldes at gutter har forholdt seg til en trang ramme for maskulinitet. Jenter har mer spillerom i sin femininitet. Flere internasjonale studier peker likevel på at stadig flere menn bryter med klassiske forestillinger om hva det vil si å være mann.

.

Powered by Labrador CMS