Forskning

En av fire skeptisk til homofili

Hver fjerde første- og andregenerasjons ungdom med innvandrerbakgrunn er skeptisk til homofili, ifølge ny forskning. Men toleransen er på vei oppover.

Publisert

Funnene fra den nye undersøkelsen viser at landene ungdommene, eller familiene, kommer fra er en sentralt avgjørende faktor når det kommer til synet på homofili.

Det er Fafo-forsker Erika Braanen Sterri som står bak undersøkelsen. Påstanden ungdommene skulle ta stilling til i undersøkelsen var: «Homoseksualitet er aldri akseptabelt». En firedel av norsk ungdom med foreldre fra Midtøsten, Vest-Asia og Afrika, sier seg enig i påstanden. Ungdommene som ble spurt er i alderen 16-17 år, skriver Vårt Land.

– Unge med foreldre fra land utenfor Vest-Europa, har i gjennomsnitt mindre tolerante holdninger til homofili enn unge fra Vest-Europa, sier Braanen Sterri til avisen.

Den laveste aksepten for homoseksualitet finner man blant ungdom med foreldre fra Midtøsten og Afrika, etterfulgt av unge med familiebakgrunn fra Balkan. Landene hvor ungdom har lavest aksept for homofili er Pakistan, Tyrkia, Marokko, Irak og Iran.

I undersøkelsen påpeker også Braanen-Sterri at holdningsendringer på tvers av alle grupper beveger seg i retning av et høyere toleransenivå.

Ungdom med innvandrerbakgrunn i Norge anser seg selv som mer tolerante enn sine foreldre og har mer positive holdninger til homofili enn ungdommer bosatt i deres opprinnelsesland har. I tillegg har familiens botid i Norge betydning: Jo lenger botid i Norge, jo mer sannsynlig er det at ungdommene aksepterer homofili.

Powered by Labrador CMS