Ny rapport:

– Vi må kaste lys over hvordan kriminalisering påvirker millioner av mennesker

Lover som kriminaliserer mennesker med mangfoldig kjønnsidentiteter eller samtykkende seksuelle handlinger mellom likekjønnede utgjør en «konstant trussel» mot lhbt+befolkningen, ifølge ILGA World.

Publisert Sist oppdatert

.

Arrestasjoner og rettsforfølgelser av skeive har fortsatt med «uforminsket styrke» over hele verden i 2021, avslører en ny rapport fra den skeive organisasjonen ILGA World.

I rapporten har ILGA gjennomgått hundrevis av saker fra de siste to tiårene der rettshåndhevelser utsatte lhbt+personer for bøter, vilkårlige arrestasjoner, rettsforfølgelser, fysiske avstraffelser og fengslinger.

.

Kjønnsuttrykk utløser oftere arrestasjoner

– Til dags dato fortsetter rundt en tredjedel av FNs medlemsland å kriminalisere seksuelle handlinger av samme kjønn mellom voksne, sier forskningskonsulent ved ILGA World og forfatter av rapporten Kellyn Botha.

– Regjeringene avviser ofte disse bestemmelsene som «sovende forskrifter», men lover sover egentlig aldri. Den uforutsigbare karakteren av håndhevelsen deres gjør at lhbt+-personer og kjønnsforskjellige mennesker lever evig truet, og ekskluderer dem fra en likeverdig deltakelse i samfunnet, sier Botha.

.

Hovedfunn fra rapporten:

  • Arrestasjoner og rettsforfølgelser for seksuelle handlinger mellom likekjønnede eller for ulike kjønnsuttrykk fortsatte å finne sted i 2021 og tidligere år, og er betydelig underrapportert på tvers av regioner
  • Samtykkende seksuelle handlinger mellom personer av samme kjønn straffes fortsatt med bøter, fengsel, kroppsstraff og (muligens) dødsstraff i flere land
  • Kjønnsuttrykk ser ut til å spille en nøkkelrolle i en rekke arrestasjoner og rettsforfølgelser
  • Politiovergrep og mishandling av internerte ser ut til å være til stede i nesten alle dokumenterte tilfeller av håndhevelse
  • Visse metoder for arrestasjon og former for «bevis» ser ut til å være vanlig på tvers av ulike regioner (eksempelvis analundersøkelser og fremprovoserte «tilståelser»)
  • Håndheving kan variere mye i hyppighet og intensitet på kort varsel
  • Rettsforfølgelse er en dårlig indikator for å vurdere håndhevingsnivåer

.

Selv om ILGA World har samlet en omfattende mengde saker fra Afrika, Nord-Amerika, Asia, Europa og Oseania, mener de at de faktiske tallene kan være langt høyere. De oppfordrer makthavere over hele verden om å stoppe vold mot marginaliserte samfunn.

Kjønnsuttrykk ser ofte ut til å være et sentralt element som utløser arrestasjoner. Dette gjelder også i land hvor lovgivningen ikke eksplisitt retter seg mot mennesker med mangfoldige kjønnsuttrykk.

– I flere samfunn kan måten en person ser ut, kler seg og snakker ofte ses på som en indikasjon på sannsynlig «kriminell aktivitet». Dette kan være nok til å rettferdiggjøre en arrestasjon, sier Lucas Ramón Mendos, forskningskoordinator ved ILGA World.

– I mange jurisdiksjoner er det langt mer sannsynlig at noen blir dømt for sitt utseende eller oppførsel enn for noen kontrollerbar ulovlig aktivitet.

.

Tortur som «bevis»

ILGA World kommenterer at målrettede arrestasjoner oftest er et resultat av razziaer, vilkårlige søk, aksjoner på nettet av sikkerhetsstyrker og tips fra lhbt+fiendtlige miljøer.

I land som kriminaliserer lhbt+personer har flere skeive opplevd å bli arrestert når de prøver å rapportere en forbrytelse de selv har blitt utsatt for. Det er som oftest lite eller ingen bevis for at disse arrestasjonene er ulovlige.

Rapporten viser hvordan tvungne analundersøkelser eller fremprovoserte tilståelser, flere av dem angivelig oppnådd gjennom tortur, også har blitt brukt i jakten på «bevis» for seksuell aktivitet mellom likekjønnede.

– Vi må kaste lys over hvordan kriminalisering påvirker millioner av mennesker, og å gi stemme til massene som har blitt tvunget til taushet av fordommer og av makthavere, uttaler Luz Elena Aranda og Tuisina Ymania Brown, medsekretærer for ILGA World.

Powered by Labrador CMS