Forskning

Undersøker kroppspress blant skeive

Likestillingssenteret vil kartlegge kroppspress blant skeive. Spørreundersøkelsen, som ble lansert på Pride House, er åpen i hele sommer.

Fra lanseringen av undersøkelsen på Pride House: fv. Mary Ann Skretteberg Andersen, Michelle Moland, Carina Carlsen, Jim Ekberg, Silje Mathisen og Newt Petride.
Publisert

Forskning internasjonalt tyder på at skeive opplever høyere grad av spiseforstyrrelse og kroppsmisnøye sammenliknet med den øvrige befolkningen.

– Men til tross for dette mangler vi spesifikk kunnskap om situasjonen i Norge, sier Carina Carlsen, seniorrådgiver ved Likestillingssenteret, i en pressemelding.

Skal gi verdifull innsikt

I det nye prosjektet «Kroppspress i skeive miljøer» ønsker de å endre på dette. Med seg har Carlsen kollega Silje Mathisen, som også er seniorrådgiver ved senteret.

– Med denne kartleggingen håper vi å få verdifull innsikt som kan legge grunnlaget for videre forskning og tiltak her til lands.

Spørreskjemaet, som er åpent for deltakelse nå, er laget i samarbeid med en rekke organisasjoner på feltet:

Landsforeningen for Skeive Funkiser, Likestillingssenteret KUN, PKI, Reform, Rosa Kompetanse, Senter for Likestilling, sexologisk rådgiver Aud Jektvik, Skeiv Kunnskap, Skeive Sosialister, Skeiv Verden og Spiseforstyrrelsesforeningen.

Lansering på Pride House

Lanseringen fant sted med en panelsamtale om dette temaet på Pride House i helgen.

I panelet satt Mary Ann Skretteberg Andersen fra Senter for Likestilling, Newt Petride fra PKI, Michelle Moland fra Landsforeningen for skeive funkiser og Jim Ekberg, daglig leder på Elsker. Panelsamtalen ble styrt av Carina Carlsen.

Alle i panelet er enige om at det er stor grad av kroppspress og høye skjønnhetsidealer blant skeive, og trekker fram flere eksempler fra eget liv og generelt.

Jim Ekberg, som er daglig leder ved Elsker, sier det slik:

– Vi er jo mestere på det, i hvert fall vi homofile menn. Vi er kjempeglade i å sette hverandre i bås.

Resultatene fra kartleggingen vil tjene som grunnlag for fremtidig forskning med mål om å forbedre livskvaliteten for LHBT+/skeive.

Resultatene vil oppsummeres i en kartlegging og presenteres under Pride House 2025.

 

Powered by Labrador CMS