Forskning

Utenfor selv i det skeive miljøet

I en ny undersøkelse har forskere intervjuet ni skeive kvinner med innvandrerbakgrunn om deres erfaringer med diskriminering.

«Etnisk bakgrunn er et større problem enn å være lesbisk», svarte en i undersøkelsen "Where to Belong: Being a Sexual and Ethnic Minority Group Member in Norway. Sex Roles, 2023".
Publisert

 I sin egen etniske gruppe tør de ikke vise hvem de er. I det norske skeive miljøet føler de seg ekskludert. Det gjør skeive med innvandrerbakgrunn ekstra sårbare.

«Etniske minoriteter i Norge blir møtt med en holdning om at her diskriminerer vi ikke skeive. Men der du kommer fra, blir du undertrykt. Det gjør det vanskelig for dem å snakke om problemene de opplever», sier forsker Esra Ummak ved VID vitenskapelige høgskole, til forskning.no

Ummak har forsket på erfaringene til skeive kvinner med innvandrerbakgrunn i Norge. 

«Kvinnene følte seg ekskludert fra både det hvite skeive miljøet og sitt eget etniske miljø. Belastningen ved å oppleve diskriminering på flere ulike arenaer gjør denne gruppen ekstra sårbar. Vi vet allerede at skeive har dårligere psykisk helse», sier Ummak.

Skeivhet kan skjules

I undersøkelsen har Ummak intervjuet ni skeive kvinner om deres erfaringer med diskriminering. Undersøkelsen er gjort sammen med Salman Türken ved OsloMet og Serap Keles ved Universitetet i Stavanger. 

I intervjuene var det særlig fem temaer som fremsto som viktige. Et av dem var rasismen og fordommene kvinnene møtte kun fordi de så annerledes ut. Dette gjaldt særlig dem med mørk hudfarge. 

Som en av kvinnene svarte: «Etnisk bakgrunn er et større problem enn å være lesbisk.» 

Skeivheten kunne skjules. Det kunne ikke hudfargen. Kvinnene følte at de på grunn av sin etniske bakgrunn ikke ble fullt ut akseptert i det norske samfunnet.

Stigma å være lesbisk

Et tredje tema var hvordan deltakerne strevde med heteronormativitet. Det er en forventning om at det å være heterofil er det riktige og naturlige. Forventningen kunne komme fra både familien, det etniske miljøet og det norske majoritetssamfunnet.

Den kunne for eksempel vise seg i negative reaksjoner på å klippe håret kort eller å leie en jente på gata. Å høre negative beskrivelser av skeive rammet dem hardt. Å bli stemplet som lesbisk kunne føles som et stigma. 

«For å unngå stigmaet kunne kvinnene skjule sin seksuelle legning. Det førte til enda mer stress og stigma over å skjule hvem de var.»

Utenfor selv i det skeive miljøet

Det siste temaet handlet om hvordan kvinnene følte seg ekskludert fra det hvite, skeive miljøet. 

«Alle deltakerne rapporterte å ikke føle seg helt velkomne og inkludert», sier Ummak.

Både språk og kulturell bakgrunn kunne være en barriere. Å føle seg utenfor i møte med sin egen seksuelle minoritet kunne være ekstra sårt. Et eksempel var hvordan kvinnene ble møtt med en «stakkars deg»-holdning. Som en av informantene sa:

«...hvite, LGBTQ-folk synes alltid synd på oss, og de forstår ikke hvor nedlatende det er».

Ummak mener de etnisk norske skeive organisasjonene burde ta inn over seg belastningen det er å bli utsatt for både rasisme og diskriminering på grunn av seksuell legning. De burde samarbeide med etniske minoritetsgrupper om å lage et mer inkluderende miljø. 

«Et eksempel er å ha alle arrangementer på både norsk og engelsk, eller sørge for oversettelse for dem som ikke snakker norsk.»

 

Powered by Labrador CMS