Nytt om navn

Viseadmiral Elisabeth Natvig delte ut Forsvarets likestilling- og mangfoldspris 2019 til Major Svein Erik Vangen.

Fikk mangfoldspris for Pride-engasjemen

Publisert Sist oppdatert

Les også

Forsvarets likestillings- og mangfoldspris for 2019 ble tildelt major Svein Erik Vangen (51). Prisen ble utdelt på Forsvarets likestillings- og mangfoldskonferanse i Oslo 25. september. I juryens begrunnelse heter det: «Vangen får prisen på bakgrunn av sitt engasjement og banebrytende arbeid for Forsvarets deltakelse i Pride park og parade, som har bidratt til økt likeverd og mangfold. Han har sørget for et positivt samarbeid mellom enheter i Forsvaret og eksterne etater, og bidratt til at Forsvarets mangfoldsarbeid er institusjonalisert. Han har med sin åpenhet og trygghet også vært en svært viktig rollemodell.»

Majoren som til daglig jobber ved Utenlandsavdelingen i Forsvarets personell- og vernepliktssenter på Hamar, tok i sin tid også initiativet til Forsvarets stand på Oslo Pride. De siste årene har han overlatt arrangementet mer og mer til de yngre kreftene i Forsvaret.

«Vi er nå i den situasjonen hvor det er ventelister for å stå på stand, og i år var det rekordoppslutning i paraden», sier Vangen som husker tilbake til den gangen det var nærmest en mal på hvordan et befal og en offiser skulle være. «I Hæren var det gjerne å bære tungt og snakke høyt, og da blir det veldig mange like mennesketyper som tenker likt», sier han til Blikk.

«Nå håper og tror jeg Forsvaret er mer åpen og søkende nettopp etter det mangfoldet, og at det ikke er en svakhet, men en styrke, med folk med forskjellige egenskaper.»

Powered by Labrador CMS