Viseadmiral Elisabeth Natvig delte ut Forsvarets likestilling- og mangfoldspris 2019 til Major Svein Erik Vangen. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret.

Fikk mangfoldspris for Pride-engasjement

Forsvarets likestillings- og mangfoldspris for 2019 er tildelt major Svein Erik Vangen.

Publisert Sist oppdatert

Svein Erik Vangen mottar prisen for sitt engasjement i forbindelse med Forsvarets deltakelse under Oslo Pride. Det var han som tok initiativet til å etablere Forsvarets stand på Oslo Pride, som nå har blitt et oppdrag gjennom Forsvarssjefens virksomhetsplan.

Utdelingen ble gjennomført under Forsvarets likestillings- og mangfoldskonferanse, som i år ble holdt i Gamle Logen i Oslo onsdag 25. september.

I juryens begrunnelse heter det:
«Vangen får prisen på bakgrunn av sitt engasjement og banebrytende arbeid for Forsvarets deltakelse i Pride park og parade, som har bidratt til økt likeverd og mangfold.

Han har sørget for et positivt samarbeid mellom enheter i Forsvaret og eksterne etater, og bidratt til at Forsvarets mangfoldsarbeid er institusjonalisert. Han har med sin åpenhet og trygghet også vært en svært viktig rollemodell.»

Forsvaret i Oslo Pride-paraden i 2018. Foto: Reidar Engesbak.

Viktig for saken
Det var en overrasket major som mottok prisen.
– Jeg ble veldig overrasket og litt satt ut. Prisen er veldig viktig, og jeg tenker den er mest viktig for saken. Selvfølgelig er det hyggelig for meg som person også, men aller viktigst er det at saken får mer fokus med en slik pris, sier majoren, som til daglig jobber ved Utenlandsavdelingen i Forsvarets personell- og vernepliktssenter på Hamar.

En ildsjel
Om sin egen rolle er den 51 år gamle majoren beskjeden.
– Jeg har vel vært en ildsjel uten å ha hatt en formell rolle, og noe jeg har tatt på meg selv opp igjennom årene, og det har vært naturlig ettersom jeg selv er homofil, sier Vangen til Forsvaret.no.

En velvillig sjef støttet Vangen da han første gang kom for å be om penger og forklarte hvorfor Forsvaret bør ha en plass i den kjente Pride-paraden og parken.
– Min daværende sjef Brigader Thoresen var positiv og støttet oss det første året. Mange trodde nok det var en ren rekrutteringsstand, men det er mer omdømmebygging for Forsvaret å være tilstede. Nettopp for å synliggjøre at vi er en offentlig etat som er til for alle, og alle er velkommen til oss.

Forsvaret i Oslo Pride-paraden i 2018. Foto: Reidar Engesbak.

De yngre har tatt over
De siste årene har han overlatt arrangementet mer og mer til de yngre kreftene i Forsvaret.
– Vi er nå i den situasjonen hvor det er ventelister for å stå på stand, og i år var det rekordoppslutning i paraden, sier Vangen stolt.

Årets konferanse har sett nærmere på begrepet mangfold, og hva det betyr for en organisasjon som Forsvaret. Vangen er ikke i tvil om at det ligger en styrke i et stort mangfold.

Han husker tilbake til da han selv ble selektert, hvor det var nærmest en mal på hvordan et befal og en offiser skulle være.

Like mennesketyper
– Det var noen spesifikke egenskaper man var ute etter. I Hæren var det gjerne å bære tungt og snakke høyt, og da blir det veldig mange like mennesketyper som tenker likt, sier han og legger til at man mangler de kreative sjelene som er flinke på andre ting.
– Nå håper og tror jeg Forsvaret er mer åpen og søkende nettopp etter det mangfoldet, og at det ikke er en svakhet, men en styrke, med folk med forskjellige egenskaper, understreker prismottakeren.

Powered by Labrador CMS