Statsbudsjettet

– Vi opplever å ikke ha ressurser nok

I regjeringens budsjett for 2024 ligger FRIs Rosa kompetanse barnevern inne med en videreføring av midlene fra i fjor. Men for tiltaket Rosa kompetanse justis ligger det ingen midler i neste års budsjett. – Vi opplever å ikke ha ressurser nok til å møte etterspørselen etter våre kunnskapskurs, sier FRI-leder Inge Alexander Gjestvang.

– Skal vi få en tilstrekkelig bedring i skeives levekår må vi starte med reelle likeverdige offentlige tjenester, sier FRI-leder Inge Alexander Gjestvang.
Publisert

Regjeringens mål om å ivareta rettighetene til lhbt+-personer og bekjempe diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk videreføres i regjeringens budsjett for 2024. Bevilgningen på posten finansierer i hovedsak gjennom tilskuddsordninger for å styrke arbeidet med kjønns- og seksualitetsmangfold. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen til ordningen med 35,5 millioner kroner i 2024.

– Vi er svært glade for at denne tilskuddsordningen videreføres på samme nivå, det er med på å gi oss ressurser og handlingsrom til å fortsette det viktige arbeidet for å bedre skeives levekår gjennom politisk og sosialt arbeid. Vi ønsker å styrke våre fylkeslag og bistå dem i deres viktige arbeid i enda større grad. Økte ressurser gir oss større mulighet til å bygge de lagene og fellesskapene som trengs for å stå imot backlashen vi ser både nasjonalt og globalt, sier FRI-leder Inge Alexander Gjestvang til Blikk.

På oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet bevilget Bufdir 19,1 millioner kroner i tilskudd til organisasjoner som jobber for å styrke aksepten for kjønns- og seksualitetsmangfold i 2022. Det er en økning på over 3 millioner kroner fra 2021. Seks organisasjoner mottok driftstilskudd, hvorav FRI fikk øremerket 700 000 kroner til arbeidet med Rosa kompetanse barnevern. Det tilskuddet videreføres i neste års budsjett.

Tiltakene lever fra hånd til munn

Rosa kompetanse justis ble startet i 2011 med mål om å styrke kompetansen og effektivisere det forebyggende arbeidet mot hatkriminalitet, særlig den som er rettet mot lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Prosjektet var bygget opp etter mal fra Rosa kompetanse helse, som FRI har drevet siden 2006.

– De fleste av tiltakene våre lever fra hånd til munn, ofte gjennom et lappeteppe av finansieringer fra ulike potter. Dette skaper lite forutsigbarhet, og få muligheter til å bygge det sterke kompetansemiljøet som vi mener trengs for å bistå regjeringen i å oppnå målene i handlingsplanen for kjønns- og seksualitetsmangfold, sier FRI-leder Inge Alexander Gjestvang til Blikk.

– Skal vi få en tilstrekkelig bedring i skeives levekår må vi starte med reelle likeverdige offentlige tjenester, og her står kompetanseheving av profesjonsutøvere sentralt. Vi opplever ikke å ha ressurser nok til å møte etterspørselen etter våre kurs, noe som er svært beklagelig.

Angående Rosa kompetanse justis, er Gjestvang skuffet.

– Kompetanseheving i PST og politi er jo svært sentralt med tanke på tillitskrisen som ble avdekket i fjor, og da trenger vi Rosa justis. Tiltaket fikk tilskudd i fjor etter et budsjettforlik mellom regjeringen og SV. Da fikk Rosa kompetanse justis en million kroner, men i årets budsjett er det fjernet. Vi ser at politiets egen mangfoldsplan løftes i budsjettet, men der foreligger det ingen planer eller midler til tiltak. Så nå lurer vi på hvordan tillitskrisen til politiet skal løses konkret. Vi er skuffet over at regjeringen ikke har funnet penger til Rosa kompetanse justis.

Powered by Labrador CMS