Trans

– Mangelfullt helsetilbud

Helsedepartementet innrømmer at tilbudet til personer med kjønnsinkongruens lenge har vært mangelfullt. – Det er derfor svært viktig at helseforetakene er godt i gang med å etablere regionale behandlingstilbud, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet.
Publisert Sist oppdatertI forrige uke kritiserte FRI og Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI), regionale helseforetak for manglende faglighet i arbeidet med helsetilbud til transpersoner og ikke-binære.

– Den nasjonale retningslinjen for kjønnsinkongruens skal legges til grunn, og brukerorganisasjonene skal involveres i arbeidet, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng, i Helse- og omsorgsdepartementet til Blikk.

Han sier at personer med kjønnsinkongruens skal bli tatt på alvor og møtes på en respektfull måte i helsetjenesten.

– Helsetilbudet til denne pasientgruppen har i lang tid vært mangelfullt. Det er derfor svært viktig at helseforetakene er godt i gang med å etablere regionale behandlingstilbud. Vi har tillit til at foretakene løser oppdraget i tråd med departementets føringer.

Uenig med brukerorganisasjonene

Bekeng er ikke enig med FRI og PKI i at prosessen med et desentralisert helsetilbud til mennesker med kjønnsinkongruens må startes på nytt.

– Tilbakemeldingene vi har fått viser at det er fremdrift, til tross for forsinkelsene. Det jobbes blant annet med ansettelsesprosesser i regionene Vest, Midt-Norge og Nord.

Statssekretæren viser til at de regionale helseforetakene påpeker at kravet til faglig forsvarlighet kombinert med et usikkert kunnskapsgrunnlag, gjør det nødvendig å bygge opp tilbudet gradvis.

– Dette skjer i takt med at vi får mer erfaring, kunnskap og tilgang på fagkompetanse. Den nasjonale retningslinjen for kjønnsinkongruens skal legges til grunn og brukerorganisasjonene skal involveres i arbeidet.

I dag tilbyr ingen av de regionale helseforetakene kjønnsbekreftende hormonbehandling. Helse Vest og Helse Nord har uttalt at de hverken skal tilby pubertetsutsettende eller kjønnsbekreftende hormonbehandling.

I et intervju med Blikk i desember sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol at det på sikt skal tilbys oppstart av kjønnsbekreftende hormonbehandling for voksne i Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge.

Statssekretær Bekeng sier til Blikk at det er opp til deßß enkelte regionale helseforetakene når den lovede hormonbehandlingen skal startes opp og at det ikke er opp til Helsedepartementet å svare på.

– Hvorfor skal ikke Helse Vest og Helse Nord ha tilsvarende behandlingstilbud som det som er nedfelt i de nasjonale retningslinjene?

– Helseregionene har ulike utgangspunkt og forutsetninger. Tilgang på fagkompetanse regionalt og lokalt er ikke likt fordelt over hele landet. Det gjør at etablering av nye tilbud må løses på ulike måter og i forskjellige tidsløp.

Powered by Labrador CMS