Meninger

«Konservativt- partiet som lyver så de tror det selv?»

«Rosa kompetanse kan ikke godta at usannheter om oss blir brukt som politisk lokkemat av Konservativt», skriver Eivind Bjørkgård Moe og Marthe Holmedal Øvrum i Rosa kompetanse.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentenes regning.

I årets valgkamp har det lille partiet Konservativt gjort «kampen mot Rosa kompetanse» til en av sine kjernesaker. Partiet hevder selv at de ønsker å skape «frihet og trygghet for alle». Da er det underlig at de har som fanesak å legge ned tiltak som har som mål å tilby ulike mennesker likeverdige tjenester. I et demokratisk samfunn skal vi likevel kunne godta underlige fanesaker, og det er selvfølgelig helt legitimt at politiske partier er uenige om hvilke tiltak som skal prioriteres og nedprioriteres.

Det vi i Rosa kompetanse derimot ikke kan godta, er at usannheter om oss blir brukt som politisk lokkemat av Konservativt. Basert på gjentatte utsagn fra partiet, fremstår det som at Konservativt enten ikke vet hva Rosa kompetanse er, eller at de aktivt velger å lyve om hva Rosa kompetanse faktisk jobber for. Som FRIs fagavdeling tilbyr vi oss nå å rydde opp.

En rekke usannheter

· Usannhet 1 fra Konservativt: Rosa kompetanse er en ideologi og har pedofile og nazistiske trekk

· Realitet: Rosa kompetanse er den nasjonale fagavdelingen til FRI- Foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold. Våre 9 ansatte jobber for å øke kompetansen om kjønns- og seksualitetsmangfold blant ansatte og profesjonsstudenter innen barnehage, skole, helse/sosial, barnevern, justis og andre virksomheter. Vi tilbyr kurs og kompetanseheving til voksne fagfolk om temaer som forskning om lhbt-personer, normer, minoritetsstress, hatkriminalitet, kjønnsmangfold, seksualitetsmangfold og familiemangfold. Tiltakene våre jobber ut fra relevant forskning på feltet og sektorenes ulike styringsdokumenter, som for eksempel Rammeplan for barnehagen, Opplæringslova og Kunnskapsløftet 2020.

FRI har ingen politikk for senking av seksuell lavalder, slik enkelte politikere fra Konservativt påstår, men FRI tydeliggjør derimot at barn og unge har rett til særlig beskyttelse og er særlig sårbare for utnyttelse, overgrep og rettighetsbrudd.

· Usannhet 2 fra Konservativt: «Foreningen FRI setter seg mål om å bidra til en skole der elever bryter med normer for kjønn og seksualitet».

· Realitet: Her har Konservativt tillatt seg selv en særdeles kreativ og uryddig omskriving av målet til Rosa kompetanse skole. Målet til Rosa kompetanse skole er «At skolen skal være et sted der elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet kan være seg selv og kjenne seg trygge og inkluderte.» Vi vet at skeive elever mobbes mer, i større grad enn andre barn og unge utsettes for vold, og at ungdom generelt ønsker bedre seksualitetsundervisning. Vi vet også at lærerstudenter ønsker mer undervisning om kjønn og seksualitet. Derfor trenger ansatte ved landets barnehager og skoler mer kunnskap om tematikken.

· Usannhet 3 fra Konservativt: Rosa kompetanse gjør barn kjønnsforvirret

· Realitet: Rosa kompetanses kurs henvender seg ikke til barn, og vi underviser ikke for barn, hverken i barnehagene eller på grunnskolen. Vi har aldri påstått at noe annet enn eggceller og sædceller skaper grunnlag for liv. Men kjønn handler om langt mer enn hvilke reproduktive celler en produserer. Når vi snakker om kjønn i våre kurs, snakker vi derfor om både kropp, juridisk kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, for å speile det mangfoldet som faktisk finnes i samfunnet. Man blir ikke heterofil av å lære om heterofile, homofil av å lære om homofile, eller transperson av å lære om transpersoner. Men man blir tryggere som menneske, både i møte med oss selv og i møte med hverandre, når vi lærer om mangfoldet av mennesker.

· Usannhet 4 fra Konservativt: Rosa kompetanse lar ikke barn være barn

· Realitet: Vi ønsker at barn skal få være barn. Det innebærer at barna må ha trygge voksne rundt seg som gir dem rom til å være hele seg. Ingen barn er tjent med at vi voksne båssetter eller definerer dem, men alle barn er tjent med barnehageansatte og skoleansatte som har god kompetanse på det mangfoldet vi alle er en del av, og hvordan man aldersadekvat snakker om eller underviser om tematikken.

Løgn som politisk lokkemat

I en tid der politisk debatt bør bygge på ærlighet og kunnskap, er det beklagelig at Konservativt har valgt å spre feilaktige påstander i sin kamp mot Rosa kompetanse. Det er bra med diskusjon om hva som skal være innholdet i norske skoler og barnehager. Men vi forventer at aktører i et demokratisk samfunn tar utgangspunkt i fakta og realiteter i sine utsagn, og oppfordrer Konservativt til det i tiden fremover.

 

Powered by Labrador CMS