Pride

Oslo Pride får Uganda-besøk

Under Oslo Pride får FRI besøk av ledere for skeive i Uganda og Kenya. – Vi skal snakke med UD og Norad om hvordan vi kan få skrudd igjen pengekrana til aktører som jobber aktivt mot skeives rettigheter, sier Marna Eide, leder for internasjonal avdeling.

– Ugandas nye lov er et eksempel på at Russlands anti-homopropaganda lov og anti-genderbevegelsens retorikk vinner terreng, også i Afrika, sier Marna Eide, leder for internasjonal avdeling i FRI.
Publisert

Ugandas anti-homolov 2023, ble signert av president Museveni 26. mai. Likekjønnet sex kan nå straffes med døden. Alle som vet om «homoseksuelle handlinger», har ifølge loven plikt til å informere politiet. Unnlatelse kan føre til fengselsstraff. Det er forbudt å leie ut lokaler der det foregår «homoseksuelle handlinger». I tillegg forbys alle ytringer som framstiller skeive på en positiv måte.

Lovforbudet trer ikke i kraft før det blir offentliggjort, men ifølge FRI har det allerede fått alvorlige følger.

FRI har samarbeidet med ugandiske skeive organisasjoner siden 2005, og er dypt bekymret. Ifølge FRIs leder for internasjonal avdeling, Marna Eide, vil lovforbudet også gjøre det vanskelig for skeive å søke helsehjelp fordi helsepersonell nå er pålagt å melde skeive til politiet.

Skaper et angiversamfunn

Lovforbudet er vidtrekkende, og vil ikke bare ramme skeive.

– I det opprinnelige lovforslaget var det å være skeiv forbudt. Og hvem som helst kunne jo bli beskyldt for det, så dette ble fjernet etter presidentens endringsforslag. Men lovforbudet innebærer en total knebling av ytrings- og organisasjonsfrihet. Alle organisasjoner som også inkluderer lhbt-arbeid, må stenge ned. Journalister kan ikke lenger skrive «positivt» om lhbt-personer. I tillegg oppfordrer loven ugandere til å oute og angi familiemedlemmer og venner. Den er totalt ødeleggende for all tillit mellom mennesker. Den skaper et angiversamfunn, og vil ha følger for flere enn landets skeive befolkning, sier Eide til Blikk.

Britiske og russiske lover

Ifølge Eide er Ugandas nye anti-homolov en blanding av den gamle britiske koloniloven mot homoseksualitet, og den nyere russiske anti-homopropagandaloven.

– Loven skjerper allerede eksisterende straffebestemmelser mot handlinger som bryter med «naturens orden», som i sin tid ble innført av det britiske kolonistyret. I tillegg er den utvidet ved at forbudet kombineres med den russiske anti-homopropagandaloven som sprer seg i Europa og Afrika. Årsaken til at Uganda har sett til Russland, er at det opprinnelige forbudet mot likekjønnet sex til tross for sine høye strafferammer, har vært vanskelig å håndheve, sier Eide.

– Det var vanskelig å få dømt folk for seksuelle handlinger. Hva folk gjør i sitt private hjem, er ikke lett å avdekke. Derfor har man også hatt en blomstrende lhbt+bevegelse i Uganda, og dette er backlashet. Når landet legger til den russiske anti-homopropagandaloven, ødelegges alle forutsetninger for en lhbt+rettighetsbevegelse, sier Eide.

Finansiert av høyreradikale

Ifølge Eide er det ikke tilfeldig at Uganda har sett til Russland.

– Bak alt dette står en anti-demokratisk bevegelse som driver en aktiv kampanje internasjonalt som ikke bare rammer skeive, men også kvinners rett til selvbestemt abort og retten til informasjon om seksualitet. Denne bevegelsen er godt finansiert via høyreradikale i USA og Russland.

I slutten av mars ble det avholdt et større møte i Uganda i regi av den amerikanske kristenfundamentalistiske og høyreradikale organisasjonen Family Watch International.

– Hensikten med møtet var å støtte opp under loven i Uganda, og å innføre lignende lover i andre afrikanske land. På møtet deltok parlamentsmedlemmer fra en rekke afrikanske land, og disse tok med seg utkast til lignende lovforslag. Ett av disse er nå fremmet også i Kenya, forteller Eide.

– Ved første øyekast ser dette ut som et lovforslag som har til hensikt å ramme lhbt-personer. Men et stykke ned i teksten ser man tydelig at målet er langt større. Under påskudd av å verne om familien, rammer loven også kvinners rett til å bestemme over egen kropp og retten til informasjon om seksualitet.

Har gått til rettsak

Den nye loven møter motstand i Uganda.

– Lhbt-bevegelsen i landet har gått sammen i en koalisjon, Coalition for Equality, og har allerede har gått til sak for å få loven erklært grunnlovsstridig, sier Eide.

Hun forteller at FRI ikke gikk høylytt ut da lovforslaget kom fordi FRI alltid følger anbefalingene til lhbt-organisasjoner i landene det gjelder.

– Deres anbefaling til oss og til vestlige styresmakter var ikke å gå ut offentlig, men å bruke såkalt stille diplomati. Offentlige uttalelser fra vesten ender gjerne opp med å bekrefte påstanden om at det å være skeiv er et vestlig påfunn og uforenlig med såkalte afrikanske verdier.

Nei til bistandstans

Ifølge Eide vil for eksempel ikke stans av norsk bistand til Uganda ha noe for seg.

– Om Norge går hardt ut med trussel om sanksjoner, vil det kunne ramme den norske ambassaden i Kampala som gjør en viktig jobb i å støtte skeive i landet, forteller hun.

– I tillegg er det lite å true med. En veldig liten del av norske bistandsmidler går til staten Uganda, det meste går via norske frivillige organisasjoner som Redd Barna, Flyktninghjelpen og så videre. Når det er sagt, så er vi ikke imot å peke på hva konsekvensene av loven vil være. Det som virkelig har en effekt, er at en stor givere, som USA, er glassklar på at det vil bli umulig å drive hiv-forebyggende arbeid blant den ugandiske befolkningen med en slik lov.

Fra diplomati til fordømmelse

Selv om FRI ikke støtter stans av bistanden, forventer de at norske myndigheter er tydelig i sin fordømmelse av lovforbudet.

– Stille diplomati var nyttig før loven ble signert av presidenten, men nå forventer vi at norske myndigheter er tydelige i sin fordømmelse. Vi forventer også at det stilles tydeligere krav til mottakere av norsk bistand om at norske bistandsmidler under ingen omstendigheter kan gå til organisasjoner som oppfordrer til vold og drap.

I april kom en rapport som avdekket at bistandsmidler fra Norge gikk til organisasjoner i Uganda som har jobbet aktivt for loven.

– Dette må ikke skje! I tillegg er det viktig å sikre at norske trosbaserte bistandsorganisasjoner som jobber med trosbaserte organisasjoner ute i verden, er tydelige på at lhbt-personer skal inkluderes i satsingen på for eksempel helse, utdanning, likestilling og så videre.

Pride-besøk fra Uganda

FRI har tett kontakt med ambassaden og skeive i Uganda, og et av målene for det videre arbeidet er å se hvordan man kan få skrudd igjen krana til aktører som aktivt jobber mot skeives rettigheter.

– Under Oslo Pride får vi besøk av ledere for skeive organisasjoner i Uganda og Kenya, og da kommer vi til å ta opp med Utenriksdepartementet og Norad hvordan de kan sikre at norsk bistand ikke går til organisasjoner som jobber mot grunnleggende menneskerettigheter.

Men, understreker Eide, likeså viktig er det at norske bistandsaktører går utviklingen i møte ved at de selv tør å snakke om lhbt+personers eksistens.

– Mange bistandsaktører unnlater å snakke om skeive ved å dekke seg bak religion og kultur, og det må vi få en slutt på.

Powered by Labrador CMS