Urix

– Lhbt+befolkningen inkludert i USAs utviklingsarbeid

USAID lanserte onsdag sitt nye og program som inkluderer lhbt+befolkningen i byråets internasjonale utviklingspolitikk og samarbeid. – Det er viktig og riktig at USAID flagger politikkutforming på lhbt+feltet, sier Marna Eide, rådgiver for internasjonalt arbeid i FRI.

– Skeive organisasjoner har i mange år lobbet for at skeives rettigheter skal innlemmes i det utviklingspolitiske arbeidet, sier FRIs internasjonale rådgiver Marna Eide som ønsker USAIDs nye utviklingspolitikk velkommen.
Publisert

 I 2014 lanserte United States Agency for International Development (USAID) handlingsplanen «LGBT Vision for Action». Nå kommer det amerikanske byrået for internasjonal utvikling med en nye retningslinjer som inkluderer lhbt+befolkningen i USAs internasjonale bistand og humanitære arbeid.

 I lanseringen påpeker USAID at vold, diskriminering, marginalisering, stigma og kriminalisering ikke bare har en negativ påvirkning på livene til millioner av lhbt+mennesker rundt om i verden, det bidrar også til å opprettholde fattigdom og sosial ustabilitet. Retningslinjene forplikter både byrået og bistandsmottakere til å inkludere lhbt+befolkningen i utviklingsarbeidet. Det skal sikre at minoritetsgruppen er inkludert i demokratiske prosesser med samme tilgang til ressurser, tjenester og muligheter som den øvrige befolkningen.

 – Det som skiller de nye retningslinjene fra handlingsplanen fra 2014, er at med de nye retningslinjene i USAIDs «lhbt+inkluderende utviklingspolitikk» er forankret i byråets utviklingspolitikk. De er langt mer konkrete i rettighetsspørsmål enn handlingsplanen fra 2014, som adresserte skeives rettigheter mer som en intensjon, sier FRIs internasjonale rådgiver Marna Eide til Blikk.

 – Nå inkluderes lhbt+befolkningens rettigheter i allmenne sosiale og økonomiske rettigheter som blant annet retten til helse, utdannelse, jobb og retten til ha et verdig liv. Det inkluderer også retten til beskyttelse under humanitære kriser.

 Eide peker på at USAID i forarbeidet til de nye retningslinjene samarbeidet tett med lhbt+organisasjoner. Det vektlegges at det skal gjøres i utviklingssamarbeid på lokale nivåer.

 I dokumentet legges det vekt på at arbeidet skal være basert på evidens- og kunnskapsbasert politikk. I tillegg gir USAID opplæring av ansatte på tvers i byrået, noe Eide mener vil styrke gjennomføringen av lhbt+politikken.

 – Forarbeidet gir et godt grunnlag for at utviklingshjelpen blir relevant for gruppene det gjelder og godt forankret i det utviklingspolitiske arbeidet. Lhbt+ personer er ikke en ensartet gruppe, lesbiske har helt andre utfordringer enn homofile, og transpersoner har helt andre utfordringer igjen, påpeker Eide.

Påvirkningskraft

 – Hvilken betydning vil USAIDs nye retningslinjer ha for de landene som i dag fører lhbt+fiendtlig politikk?

 – Retningslinjene er tydelige på at de utviklingspolitiske dialogene som føres inkluderer forhold som berører lhbt-personer. Det betyr at man ikke i samme grad som før kan velge om man vil ta opp spørsmål relatert til lhbt+politikk når man diskuterer utviklingssamarbeid, sier Eide.

 Hun peker på at retningslinjene har et forpliktende rammeverk.

 – Det vil bli stilt tydeligere krav til de som mottar midler fra USAID om at alle skal inkluderes. Det er selvsagt mulig å takke nei til pengene, men dersom man signerer må man følge avtalene man har inngått og inkludere landets lhbt+befolkningen i satsinger på for eksempel helse og fattigdomsbekjempelse.

 – Vi har jobbet for at lhbt+personers rettigheter skal ivaretas i utviklingsarbeidet i mange år. Det vil gi effekt både fordi det handler om grunnleggende sosiale og økonomiske rettigheter, og fordi det er der de store pengene er, sier FRIs internasjonale rådgiver.

Presidentskifte

– Vi har tidligere sett at USAIDs politikk endrer seg med presidentskifter. Vil det også kunne skje nå? Vil retningslinjene bli forkastet om republikanerne vinner valget? 

– Det er det vi alle frykter. At Trump eller Ron DeSantis skal vinne valget, sier Eide.

– Men intensjonen med de nye retningslinjene er å få til en skikkelig forankring på systemnivå. Det ser ut som om USAID har gjort det de kan for å få programmet til å fortsette. Hvis det blir presidentskifte ved valget i 2024 er det ikke helt utenkelig at programmet vil kunne rulle og gå selv med en republikansk president.

 – Det skjedde i Trumps forrige presidentperiode. USAIDs støtte til lhbt+organisasjoner ble videreført, men det skjedde i det stille. Det tar tid å endre politikk, og måten det nye regelverket er forankret i systemet kan tyde på at de prøver å gjøre det vanskeligere å endre politikken selv om det blir politisk skifte ved neste valg.

Viktig å flagge ståsted

USAIDs byråsjef, Samantha Power, sier at angrepene lhbt+befolkningen mange steder i verden i dag skaper prekære situasjoner for minoritetsgruppen.

Ifølge advocate.com sa byråsjefen i USAID, Samantha Power, på tankesmia Atlantic Council i juni, at angrepene som rettes mot minoriteter ofte inngår i et bredt spekter av strategier med mål om å konsolidere udemokratiske maktregimer.

FRIs internasjonale rådgiver er inne på det samme når hun sier at vi i dag er langt forbi den tiden stater ikke trenger å ta stilling til lhbt+politikken. Eide er derfor veldig fornøyd med USAIDs nye lhbt+politikk.

– Det at USAID setter lhbt+politikken høyt på sin utviklingspolitiske agenda er viktig. I dag må det velges side, og nå er det veldig viktig at land som har en lhbt+utviklingspolitikk flagger det. De må flagge det, og det må gjøres tydelig at skeive skal ha den samme tilgangen til bistand som den øvrige befolkningen.

Ifølge Eide gjør USAID det i sin nye politikkutforming på lhbt+feltet.

– De punktene jeg mener er viktig i dokumentet er at lhbt+politikken er innlemmet i utviklingspolitikken, og at både forskning og opplæring av ansatte vektlegges. Det er viktig for gjennomføringen av programmet. I tillegg vektlegges samarbeid med lhbt+organisasjoner og det stilles tydelige krav til at politikken er inkludert i det bilaterale samarbeidet, sier Eide.

 

 

Powered by Labrador CMS