Meninger

Ta avstand fra hatet - gå i paraden!

Skeive møter et konservativt backlash. FRI oppfordrer alle gode krefter til bli med på snuoperasjon, og gå i morgendagens parade.

Fra Oslo Pride 2017.
Publisert

Dette er et innlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et innlegg, kan du sende det hit.

De siste årene har mengden negative ytringer mot skeive på nett økt. Mengden anmeldt hatkriminalitet har økt.

Og det er kun to år siden et brutalt terrorangrep drepte to personer og skadet mange, et angrep der målet var skeive. Veldig mange skeive ble fratatt sin trygghet den dagen - en trygghet vi må jobbe for å få tilbake. 

Motstanden mot pride har også økt de siste årene. Å leve livene våre, leve med kroppene våre og å leve ut vår kjærlighet - det blir “for mye”.

I kristenkonservative medier publiseres det nærmest daglig konspirasjonsteorier om våre skeive liv. Det skrives side opp og side ned om hva pride er og ikke er, hvorfor en ikke burde undervise om kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen og hvorfor transfolk har skylden for det meste.

Vi må møte denne konservative bølgen samlet, og vise at disse holdningene ikke representerer flertallet. Det er tross alt snakk om våre liv og helt ekte mennesker. 

Debatten “om oss” og radikale FRI

Vi har gjort et søk i vår Retriever-profil, et verktøy for medieanalyse. Et søk på “radikal” og FRI som organisasjon i perioden fra 1. mai til 25. juni gir 57 artikler i 2024, mot 23 og 27 i samme periode i 2023 og 2022. Omtale av oss som “radikale FRI” i media har altså økt 100 prosent på ett år. 

Hva betyr dette - og hvorfor skjer det?

FRI har ikke vedtatt ny politikk i denne perioden som kan forklare økningen.

Kanskje er det pandemien?

Kanskje brer Putin og Trump sine ideer og budskap om kjernefamilie-verdier om seg? En internasjonal bølge der transpersoner er den nye trusselen mot allmennheten? 

Pride og regnbueflagget har alltid representert ekte mennesker sine liv og levekår.

Dette har alltid vært FRIs fokus, og ingenting ved dette har endret seg det siste året.

FRI kjemper fremdeles for et samfunn der alle åpent kan leve ut sin kjærlighet, sin kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Vi ønsker at skeive seniorer skal kunne leve åpent i møte med eldreomsorgen, at skeive elever skal ha en trygg og likeverdig skolegang og at alle skal få den helsehjelpen de trenger.

For FRI handler det fortsatt om at skeive barn skal kunne vokse opp trygt, uten å måtte kjenne på skam eller å bli mobba. Det handler om helt ekte menneskers helsetilbud, sine liv og sine levekår. 

Om dette kvalifiserer til å kalle oss radikal ideologi, det får i så fall stå på konservative samfunnsdebattanter si regning.

Ja, det handlar om barna

«Debattklimaet» om skeive liv og levekår er bekymringsverdig.

Bekymringsverdig fordi unge skeive i 2024 dobbelt så ofte som heterofile unge er utsatt for vold og digitale krenkelser. Unge skeive er også dobbelt så ensomme.

Over 70 prosent av transpersoner i Norge har tenkt på å ta sitt eget liv, mens en av tre har forsøkt. I møte med slike tall må storsamfunnet ta et stort ansvar.

FRI meiner det er et kollektivt ansvar å møte tendensen med økende hat og svartmaling av minoriteter som “radikale”, eller “ideologi”.

Vi er ikke radikal ideologi. Vi er mennesker som vil forelske oss uten frykt for negative reaksjoner, som vil kunne leve ut vår kjønnsidentitet og som vil ha respekt og likeverd.

Det burde i grunn være en enkel øvelse for alle og enhver å innta et standpunkt for et åpent og inkluderende samfunn som har plass til alle.

Samtidig som vi ser mer hat, ser vi heldigvis også mer støtte. Flere heiser regnbueflagget, transflagget, biflagget eller progressflagget i juni. Flere tar nå et aktivt standpunkt for skeive sine liv og rettigheter.

Vi mener journalister, politikere og det store oss i Norge må stå opp mot hatet – og si tydelig at slik vil vi ikke ha det.

Ja, det er «litt mye» nå.

Det er mye hat.

Og det finnes et motsvar: Heis flagget. Gå i tog.

Spesielt i år – fordi det oppleves som vanskelig.

 

Powered by Labrador CMS