Meninger

«Hva er egentlig Rosa kompetanse?»

«Mye av kritikken rettet mot Rosa kompetanse virker å handle om at en ikke har satt seg inn i hva Rosa kompetanse faktisk er, hva vi jobber med, eller hvem vi henvender oss til», skriver Marthe Holmedal Øvrum, avdelingsleder i Rosa kompetanse i FRI.

«Målet vårt er å bidra til at fagfolk får den kompetansen de trenger for å ivareta mangfoldet blant oss på en god måte, og med det bidra til likeverdige tjenester også for de av oss som er skeive», skriver Marthe Holmedal Øvrum i Rosa kompetanse.
Publisert Sist oppdatert

Årets valgkamp er i gang for fullt, og i enkelte partier i noen kommuner i landet vårt har det ført til at ulike politikere høylytt både heier frem eller tar avstand fra det de betegner som «rosa kompetanse». Nå sist i ordførerdebatten om makten i Kristiansand sendt på Dagsnytt 18 tirsdag 15.08, blir Rosa kompetanse nevnt av ulike partier, på en måte som gjør det vanskelig for tilhørerne å fange opp hva det faktisk snakkes om.

Likeverdige tjenester og kompetente fagfolk er noe de aller fleste i Norge anser som viktige idealer i samfunnet vårt. Jeg tror også at folk flest unner skeive barn, unge, voksne, eldre og familier som bryter med normer for kjønn og seksualitet, å bli møtt på en god måte i barnehagen, på skolen, av fastlegen, i barneverntjenesten eller hos politiet. Reelt likeverdige tjenester krever yrkesutøvere med god mangfoldskompetanse.

Bedre utrustet 

Rosa kompetanse springer ut av en rekke lovkrav og styringsdokumenter som nettopp sier at alle har krav på å bli møtt på en likeverdig måte. Vårt mål er å bistå ansatte innenfor en rekke sektorer med å få det til, gjennom blant annet kurs og foredrag. Rosa kompetanse tilbyr altså ikke undervisning direkte til barn og ungdom. Vår rolle er å gjøre yrkesutøvere som møter mangfoldet av barn, unge, voksne og familier hver eneste dag, bedre utrustet til å ivareta det mangfoldet som faktisk finnes på en god måte i sin arbeidshverdag.

Vi har imidlertid unntaksvis bidratt med undervisning til yrkesrettede studieprogram på vgs-nivå, og også holdt åpne kurs under en rekke Pride-festivaler hvor ungdom kan sitte i salen. Men kort oppsummert: Vårt fokus er på ansatte, med utgangspunkt i de kravene som stilles til den jobben en gjør og den arbeidsplassen en skal være. Vi er glade for at viktigheten av dette arbeidet løftes frem i en rekke offentlige handlingsplaner blant annet. 

Fagavdelingen til FRI

Mye av kritikken rettet mot Rosa kompetanse virker å handle om at en ikke har satt seg inn i hva Rosa kompetanse faktisk er, hva vi jobber med, eller hvem vi henvender oss til. Vi vet også at enkelte bruker begrepet «rosa kompetanse» som et paraplybegrep om all kompetanseheving som tilbys om kjønnsmangfold og seksualitetsmangfold generelt i dette landet (uavhengig av hvilken aktør som står bak), hvilket både fører til en lite presis samtale om viktig tematikk, og som skaper forvirring rundt hva vi i Rosa kompetanse faktisk jobber med.

Rosa kompetanse er fagavdelingen til FRI- Foreningens for kjønns-og seksualitetsmangfold. Vi består av ni ansatte som jobber med å øke kompetansen om kjønnsmangfold, seksualitetsmangfold og inkluderende praksis over hele landet. De forskjellige tiltakene er finansiert over statsbudsjettet og av offentlige tilskuddsordninger under de ulike sektorene. Våre kurs retter seg mot profesjonsstudenter og ansatte i barnehager, skoler, barnevern, helse-og sosialtjenester, politiet og justissektoren for øvrig, i tillegg til at vi tilbyr kurs til bedrifter som ønsker å bli bedre på å skape gode arbeidsmiljø for alle. I våre kurs gir vi kursdeltakerne økt kunnskap om temaer som forskning om lhbt-personer, normer, minoritetsstress, hatkriminalitet, kjønnsmangfold, seksualitetsmangfold og familiemangfold, og vi kommer med konkrete eksempler på hva den enkelte kan gjøre i sin arbeidshverdag for å møte mangfoldet av mennesker på en enda bedre måte.

Ivaretar mangfoldet

FRI er en politisk interesseorganisasjon. Å være en del av FRI, innebærer at intensjonen bak arbeidet til Rosa kompetanse er forankret i formålsparagrafen, som sier at «FRIs mål er et samfunn der alle åpent kan leve ut sin seksuelle orientering, kjærlighet, kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert eller trakassert». Men målet til Rosa kompetanse er ikke å formidle politikken FRI har til enhver tid, eller å overbevise noen om at det kun finnes en korrekt måte å forstå kjønn og/eller seksualitet på.

Målet vårt er å bidra til at fagfolk får den kompetansen de trenger for å ivareta mangfoldet blant oss på en god måte, og med det bidra til likeverdige tjenester også for de av oss som er skeive. Det gjør vi gjennom å bygge vår faglige formidling på levekårsundersøkelser, nasjonal og internasjonal forskning om LHBT-personer, lovverk, planverk og rammeverk for den enkelte sektor, samt at våre ansatte er fagpersoner med erfaring fra sektoren de underviser for.

Vår drøm for norske barnehager og skoler er for eksempel altså ikke at Pride-markeringer i juni skal stå i sentrum for skoleåret (selv om de absolutt er fint med gode Pride-markeringer!). Drømmen vår er at barn, ungdom, voksne og familier hver eneste dag, enten man for eksempel er transperson, bifil, vokser opp i en familie med to mammaer, to pappaer eller flere foreldre eller man er homofil, skal oppleve det som trygt og godt å være hele seg i møte med sine omgivelser. Vi vet at skeive i Norge i dag fortsatt kommer dårligere ut på levekårsstatistikken i Norge enn majoriteten, så enn så lenge vet vi at det trengs et kompetanseløft for å få oss nærmere denne drømmen. Og det er nettopp det Rosa kompetanse jobber for.

 

Powered by Labrador CMS