Guro Sibeko har en tydelig og noen ganger rasende stemme i samfunnsdebatten. I boka «Rasismens poetikk» forteller hun hva det har kostet henne.

Ærespris til Guro Sibeko

Forfatter, slampoet, kulturarbeider, lærer og samfunnsdebattant, Guro Sibeko tildeles årets ærespris under Oslo Pride.

Publisert

Æresprisen og Frydprisen deles ut hvert år under Oslo Pride til noen som på en utmerket måte har gjort en særskilt innsats for skeive personers stilling i det norske samfunn. Begge prisene ble utdelt i Oslo Prides digitale paradeshow lørdag 27. juni.

Årets jury

Juryen bestod av styreleder i FRI Oslo og Viken, Nils-Erik Aasen Flatø, styreleder i Oslo Pride, Fredrik Dreyer, styreleder i Skeiv Ungdom Oslo og Viken, Filip Sommerseth, daglig leder i Skeiv Verden Oslo og Viken, Stephen Adom og generalsekretær i Salam, Begard Reza, samt forrige års æresprisvinner, journalist i Blikk – Reidar Engesbak.

Æres- og Frydprisen er en lang tradisjon. Se tidligere vinnere her: friosloviken.no

Æresprisen 2020 ble tildelt Guro Sibeko

Som melaninrik lesbisk kvinne er hun kompromissløs når hun forsvare det som er rett, og står imot alt som er urett.

Juryen

Æresprisen deles ut hvert år under Oslo Pride til noen som på en utmerket måte har gjort en særskilt innsats for skeive personers stilling i det norske samfunn.

Juryens begrunnelse for tildeling av Æresprisen 2020:

«Æresprisen 2020 tildeles en person som har jobbet for oss skeiv som miljø. Æresprisvinneren har samtidig vært en person som har satt fingeren på vanskelige saker for mange i det skeive miljøet, og har gjort det ubehagelig når det trengs. For det er ubehagelig å møte seg selv i døra, noe årets æresprisvinner har fått mange av oss til å gjøre i forhold til egne holdninger og rasisme i vårt miljø.

Æresprisenvinneren 2020 har vært aktivist for skeive og melaninrikes rettigheter hele sitt voksne liv. Har arbeidet med synliggjøring og forståelse for skeives liv gjennom kunst og litteratur. Har brukt stemmen sin som forfatter, slampoet og aktivist.

Guro Sibeko.

Æresprisenvinneren 2020 har en fortid i LLH. Som melaninrik lesbisk kvinne er hun kompromissløs når hun forsvare det som er rett, og står imot alt som er urett. Hun er lærer og har undervist asylsøkere.

Æresprisen går i 2020 til Guro Sibeko.

Guro Sibeko er tydelig på alt hun mener, men hun er også en som snakker godt med meningsmotstandere.

Guro Sibeko var nestleder i LLH (tidligere FRI) fra 2006 til 2008. En av de viktigste sakene hun jobbet med var felles ekteskapslov. Sibeko etablerte før det igjen Foreningen for partnerbarn (2003), en forening som skulle sikre rettigheter til barn født innenfor partnerskap.

Juryen (se faktaboks) som deler ut Æresprisen 2020 er fylt til randen med kjærlighet til og beundring for prisvinneren.»

Fryprisen 2020 ble tildelt Snapchat og Instagram-kollektivet Hverdagsskeiv

Det er uregissert og ufiltrert, åpent og ærlig.

Juryen

Frydprisen deles ut til en person, organisasjon eller aktør som har gjort seg fordelaktig bemerket i samfunnet og i mediene, inkludert sosiale medier, til det gode for alle som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet det siste året.

Juryens begrunnelse for tildeling av Frydprisen 2020:

«Det er mange som står på barrikadene, og det er mange som har viet livet sitt til aktivisme og skeiv politikk.

Hverdagsskeiv.

Frydprisen 2020 går til en aktør som klarer å fange tidsånden blant skeive, som ikke bare handler om talerstoler og slagord, men som formidler skeive liv slik de er. Det er mye frihetskamp i det.

Gjennom sosiale medier viser vinneren av Frydprisen 2020 ulike skeive liv, ulike skeive stemmer, og det på en arena hvor veldig mange ulike mennesker skal kunne kjenne seg igjen og finne rollemodeller å identifisere seg med.

Mange sider ved sosiale medier er preget av mobbing og hatprat. Frydprisvinneren 2020 har klart å skape et pusterom fra dette.

I en sosiale-medier-verden med glattpolerte influencere, får du - skeive i hele Norge - møte ekte mennesker og ekte liv. Det er uregissert og ufiltrert, åpent og ærlig.

Juryen har den store glede og ære av å tildele Frydprisen 2020 til Snapchat og Instagram-kollektivet Hverdagsskeiv.

Hverdagsskeiv gjør det skeive fellesskapet tilgjengelig for alle, gjennom levde liv og i kommunikasjon mellom skeive.»

Powered by Labrador CMS