Oslo rådhus.

Helomvending reddet FRI-støtte

I Oslo kommunes budsjettforslag for 2021 lå det an til kutt på 650.000 koner i støtte til FRI Oslo og Viken. Men nå er FRI Oslo og Viken sikret samme støtte som i fjor, takket være Rødt og andre støttespillere i bystyret.

Publisert

Det rødgrønne byrådets budsjettforslag foreslo i september å kutte i støtten til FRI Oslo og Viken.

– Vi ville redde FRI fra nedskjæringer, sier Rødt-representant Maren Rismyhr.

Men da Oslo-budsjettet for 2021 ble vedtatt på bystyremøtet 9. desember, fikk FRI Oslo og Viken likevel beholde de samme midlene de hadde i fjor – takket være Rødt og bystyrerepresentanter fra Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne.

Rødts representant, Maren Rismyhr, sier til Blikk at budsjettkabalen i utgangspunktet var vanskelig å legge.

– Mange organisasjoner fikk et foreslått kutt, men FRI Oslo og Viken var blant organisasjonene Rødt ikke ønsket å ramme, sier Rismyhr.

Selvmotsigende kutt

Jon Reidar Øyan, bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet og leder av partiets Homonettverk, sier til Blikk at 2021-budsjettet var krevende på grunn av de økonomiske ringvirkningene av koronapandemien. Flere skeive organisasjoner lå an til kutt, men bystyret gjorde til slutt helomvending.

– Jeg mener Rødt skal ha kred for budsjettenigheten, sier Jon Reidar Øyan.

– Det viser en anerkjennelse av de skeive organisasjonene i Oslo, og at de gjør en veldig god jobb. Alt det Skeiv Verden og FRI gjør, burde jo egentlig kommunen ha gjort selv. Men kommunen trenger hjelp til kompetanseheving, og Skeiv Kunnskap er laget for å gjøre det og gjør en enormt god jobb, sier Øyan til Blikk.

Tidligere i 2020 la byrådet fram handlingsplanen «Stolt og fri» for å styrke kommunens innsats for å bekjempe diskriminering av skeive, og styrke kjønnsutrykk- og seksualitetsmangfold. Øyan påpeker den selvmotsigende situasjonen som kunne ha oppstått.

– Det er klart at det ville være feil å kutte støtten til skeive organisasjoner i det første året av handlingsplanen, når den samtidig krever kompetanseheving.

– Kred til Rødt

FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram Skeiv Kunnskap, beholder driftsstøtten på 2,25 millioner. –Skeiv Kunnskap har kompetanse som verken vi eller Oslo har råd til å miste, sier Nils-Erik Aasen Flatø.

Øyan mener skeive organisasjoner skulle hatt en større økning i støtten, men er fornøyd med at det i alle fall ikke ble kutt.

– Gjennom forhandlinger med Rødt ble det lagt på ekstra penger til FRI OA, slik at de fikk beholde støtten. Jeg mener Rødt skal ha kred fordi vi i hver budsjettenighet vi har kommet fram til, har økt støtten til skeive organisasjoner. Det har vært et godt samarbeid. I løpet av de fem, snart seks, siste årene har bystyret økt støtten til skeive organisasjoner, sier Øyan.

Leder i FRI Oslo og Viken, Nils-Erik Aasen Flatø, mener opprettholdelsen av midlene er helt avgjørende. Han sier de har jobbet hardt for å få samme sum som i fjor.

– Denne støtten bruker vi på frivilligheten, som vi er helt avhengig av. Frivillighet er ikke gratis, så dette gjør hele forskjellen når vi skal støtte aktivitetsgrupper og møteplasser hvor man kan finne et skeivt fellesskap, et fristed der man blir bekreftet for den man er, sier Aasen Flatø til Blikk.

Skeiv kunnskap reddet

FRI Oslo og Viken får 1,6 millioner kroner til drift og støtte fra Oslo kommune i 2021, og 2,25 millioner kroner til kompetansehevingsprogrammet Skeiv kunnskap. Ifølge Aasen Flatø går driftsstøtten til aktiviteter som FRI respons som er organisasjonens kultur- og debattarena, og arrangement i samarbeid med andre organisasjoner, som Skeiv fadderdag, Pridene og andre åpne arrangement i FRI Oslo og Vikens regi.

I fjor brukte de også kommunens støtte til å opprette Regnbuetelefonen, en tjeneste som arbeider for å motvirke ensomhet blant voksne skeive. I 2021 har de fått midler fra Fylkesmannen i Oslo og Viken til å drifte dette tilbudet.

Powered by Labrador CMS