Rosa kompetanse

Grorud idrettsbarnehage erklært som Regnbuefyrtårn

– Regnbuefyrtårn-diplomet skal vi nå henge opp godt synlig for alle som kommer innom oss, sier Nina Hegge, fagleder i Grorud idrettsbarnehage.

f.v. Nina Hegge, fagleder i Grorud idrettsbarnehage og Jan Elisabeth Lindvik, konstituert styreleder i FRI Oslo og Viken.
Publisert Sist oppdatert

Nylig mottok Grorud idrettsbarnehage det synlige beviset på kunnskapshevingen de har gjennomgått det siste året, og er med det Norges og Oslos første barnehage med kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn.

– I vår barnehage skal ingen barn eller ansatte lure på om de kan være seg selv. Sammen skal vi i barnehagen motvirke usynliggjøring og diskriminering og vi skal fremme trygge leke- og læringsmiljøer for barna og et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte, sier Nina Hegge, fagleder i Grorud idrettsbarnehage, i en pressemelding.

Regnbuefyrtårn er et kvalitetsmerke som viser at hele ledelsen og minst 80 prosent av de ansatte ved en virksomhet har vært gjennom skolering og kompetanseheving med Skeiv kunnskap.

– Hos oss har 100 prosent av de ansatte vært med. Det er vi stolte av, sier Hegge.

– Vi har i flere år hatt fokus på å skape trygge barn. Og da jeg så at Gamlebyen skole for to år siden ble den første skolen med Regnbuefyrtårn-kvalitetsmerket, da tenkte jeg at dette må vi også gjøre her hos oss.

Trygge barn gir et trygt og godt samfunn

Kompetansehevingen har bestått av innføring i skeives levekår og livsløp, og er en tilpasset skolering for pedagogene i barnehagen. Rosa kompetanse barnehage har stått for en del av kursingen.

I tillegg er ny kunnskap om lovverk, kjønns- og seksualitetsmangfold, om normbevisste møter og arbeidsplasser, samt inkluderende kommunikasjon viktige deler av kursopplegget til Skeiv kunnskap, et opplegg som nå har ført til at Grorud idrettsbarnehage har mottatt kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn.

– Det vi jobber for er å skape et trygt og godt samfunn, hvor alle kan leve fritt og uten fare for å bli diskriminert. Får vi trygge og åpne barn, får vi kanskje skapt et trygt og godt samfunn med plass til alle også, sier konstituert styreleder i FRI Oslo og Viken, Jan Elisabeth Lindvik, som hadde æren av å overrekke diplomet.

Kvalitetsmerket har en gyldighet på to år, og i løpet av de neste to årene skal barnehagen jobbe med egne målsettinger ut i fra en handlingsplan som ledelsen og ansatte ved barnehagen selv har utarbeidet.

– Det betyr at vi får et opprettholdt fokus på tematikken over tid. Og når de neste to årene har gått vil oppfriskende grep måtte tas for å kunne opprettholde kvalitetsmerket, sier Lindvik.

: Nina Hegge, fagleder i Grorud idrettsbarnehage sammen med stolte ansatte (og representanter fra barnehageadministrasjonen i bydel Grorud (bakerst til venstre).

Møte med andre mennesker

– Nå har vi fått økt bevissthet rundt hvordan vi ordlegger oss, hvilke bøker vi presenterer for barna og det holdningsskapende arbeidet vi legger ned håper vi vil bidra til gode samfunnsborgere på sikt, sier Hegge og legger til.

– Vi har utarbeidet en handlingsplan hvor vi har satt ned tydelige mål med tiltak som vi jobber etter gjennom hele barnehageåret. Denne handlingsplanen har alle ansatte hos oss et eierforhold til og den er et levende arbeidsdokument som vi jobber med kontinuerlig. Dette handler om kvaliteten på arbeidet vårt i møte med andre mennesker i vår arbeidshverdag. Grorud idrettsbarnehage er glad for å være et flaggskip som bydelen kan være stolt av, sier Hegge.

– Regnbuefyrtårn-diplomet skal vi nå henge opp godt synlig for alle som kommer innom oss.

Skeiv kunnskap, som er FRI Oslo og Vikens fagavdeling, arbeider med kunnskapsheving i offentlig sektor i hovedstaden og er finansiert av Oslo kommune. Kompetanseheving i Oslo, inkludert prosessene med kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn, er fundamentert i Oslo bystyrets enstemmige vedtatte plan «Stolt og fri».

Powered by Labrador CMS