Skeive seniorer

Vil bo sosialt

Skeive ønsker alternative boformer og skeive helsetilbud i tilknytning til bolig, og mer kunnskap om skeiv helse i institusjoner og helsetilbud, ifølge en ny spørreundersøkelse fra Seniorutvalget i FRI Oslo og Viken. – Ut fra svarene ser vi at mange ønsker å bo i skeive nabolag, sier Veslemøy Myrstad, styremedlem i FRI Oslo og Viken og koordinator i Seniorutvalget.

Veslemøy Myrstad, styremedlem i FRI Oslo og Viken, og koordinator i Seniorutvalget i FRI Oslo og Viken, som har undersøkt hvordan skeive ser for seg sin alderdom og fremtidige boligsituasjon.
Publisert Sist oppdatert

Ønsker skeive seg en boligpolitikk som er tilpasset deres helse? Det er blant spørsmålene som ble stilt i en spørreundersøkelse laget av Seniorutvalget i FRI Oslo og Viken. 

Seniorutvalget i FRI Oslo Viken ble opprettet i fjor og har som mandat å se på hvordan det er å være skeiv og senior. Utvalget skal komme med innspill til organisasjonens styrende organer på feltet.

Ikke forskning

Spørreundersøkelsen «Skeiv helse og bolig» er ikke evidensbasert forskning, og det er ikke en forskningsrapport.

– Vi har stilt noen spørsmål, og fått svar. Men undersøkelsen gir forhåpentligvis noen gode innspill til og understreker et behov for mer forskning. I tillegg setter undersøkelsen skeiv mangfoldstematikk på agendaen, sier Veslemøy Myrstad, styremedlem i FRI Oslo og Viken og koordinator i Seniorutvalget.

Svarene i spørreundersøkelsen viser at skeive ønsker alternative boformer og skeive helsetilbud i tilknytning til boligen. De ønsker mer kunnskap om skeiv helse i institusjoner og helsetilbud. Dette gjelder alle grupper skeive, uavhengig alder på informantene.

Ensomhet og ønske om mer sosialt fellesskap

Informantenes svar viser dessverre tegn på at det å være skeiv byr på ekstra utfordringer i hverdagen og situasjoner der skeive kan oppleve å ikke føle tilhørighet.

«Jeg er redd for å bli gammel og ikke klare meg selv. Redd for å bli umyndiggjort som alle sykehjem gjør med sine beboere i dag», svarer en av respondentene.

Minoritetsstress kan spores i de kvalitative besvarelsene. Svarene avdekker ensomhet, bekymring for egen helse og et ønske om mer sosialt fellesskap blant skeive og ikke minst et ønske om mer skeiv kunnskap i befolkningen ellers.

– Ut fra svarene ser vi at mange ønsker å bo i skeive nabolag, og svarer at det oppleves som tryggest. Som en av respondentene svarer: «Bo på ei flate det kan jeg skaffe meg selv, men skeive naboer, det må det noe organisering til for å komme på plass.»

Ønsker forskning velkommen

Svarene Seniorutvalget har samlet inn i undersøkelsen om skeiv helse og boligpolitikk er tydelige nok til at FRI Oslo og Viken føler dette er noe å ta med seg for politikere, boligutbyggere, for FRI som interesseorganisasjon og ikke minst for forskere som bør jobbe videre med skeiv kunnskap.

– Det trengs mer forskningsbasert kunnskap som viser korrelasjon, noe en enkelt spørreundersøkelse som denne ikke kan, sier Myrstad.

Seniorutvalget mener likevel det er viktig at nasjonale myndigheter som arbeider med å utvikle en eldrepolitikk for alle, gjøres kjent med denne undersøkelsen.

– Undersøkelsen viser at det er et sterkt behov for mere kunnskap og forskning på feltet. Vi håper dette kan være et fint utgangspunkt for videre forskning. Vi trenger å forbedre og sikre skeives levekår framover, sier Myrstad til Blikk.

Last ned og les: «Skeiv helse og bolig»

Senior regnbuetreff

Undersøkelsen blir også presenter på Senior Regnbuetreff i Nabolagshuset OBOS Ulven kl. 12, Ulvenveien 71, Oslo, onsdag 31. januar, og på FRI Oslo og Vikens Senior regnbuetreff torsdag 8. februar.

Leder av seniorutvalget i FRI Oslo og Viken, Veslemøy Myrstad, kommer og presenterer funn fra undersøkelsen om skeives fremtidige bo-ønsker. Denne gangen blir det også loddsalg med premier (og premier mottas med takk). Aasmund og Inger er vertskapet – og alle lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, intersex og skeive seniorer i Oslo, eller andre langveisfarende, er hjertelig velkommen. Og venner, selvsagt. Om du er voksen eller senior definerer du selv. Hver gang er det kaffeslabberas. Gratis inngang, kaffe og noe å bite i.

Senior Regnbuetreff i Nabolagshuset OBOS Ulven kl. 12, Ulvenveien 71, Oslo, onsdag 31. januar.

 Senior regnbuetreff, torsdag 8. februar kl. 12, Nabolagshuset Landbrukskvartalet, Schweigaards gate 34E, Oslo. Info: Senior regnbuetreff

 

 

Powered by Labrador CMS