Skeiv kunnskap

Vinner på mangfold

Vålerenga Samfunn setter mangfold og anti-diskriminering på agendaen med prosjektet Diversity Wins. – Med Diversity Wins vil vi vise styrken i det å være mangfoldig, sier prosjektleder Julie Dale Braathen.

Prosjektleder Julie Dale Braathen i Vålerenga Samfunn og Joo Helena Hansen i Fri Oslo og Vikens Skeiv Kunnskap.
Publisert

Fotballklubben Vålerenga har gjennom hele sin historie tatt samfunnsansvar relatert til ulike problemstillinger som hovedstaden har stått ovenfor. I 2014 etablerte klubben stiftelsen Vålerenga Samfunn som tar ansvar for alle de sosiale prosjektene i klubben.

Vålerenga Samfunn satte denne høsten i gang med et nytt prosjekt, kalt Diversity Wins. Prosjektet er rettet mot skoler og fotballklubber i nærområdet med formål om å spre kunnskap om hvordan takle rasisme og diskriminering, og lære om mangfoldet i samfunnet. 

– Vi ser i samfunnet at rasisme og diskriminering er et problem, og spesielt i det siste har rasisme vært dagsaktuelt i fotballen. Det å komme tidlig inn med holdningsarbeid og kunnskap er viktig. Diskriminering skjer ofte fordi folk ikke har kunnskap. De ser stereotyper og tillegger andre mennesker egenskaper som ikke stemmer, for eksempel, sier prosjektleder Julie Dale Braathen.

– Med Diversity Wins vil vi vise styrken det er i å være mangfoldig, som på et fotballag hvor man har ulike ferdigheter og styrker. Alle på et fotballag kan ikke ha de samme ferdighetene som en spiss. Slik er det i et klasserom også. Der er det ulike ferdigheter og personligheter, som sammen er berikende.

Mangel på kunnskap

Lærere og trenere involvert i prosjektet var forrige uke samlet på Intility Arena i Oslo for oppstarten av Diversity Wins-prosjektet, som bestod av informasjon og deltagelse på workshop om mangfold og anti-diskriminering. De samme lærerne og trenerne deltok også på en workshop med temaene seksualitetsmangfold og lhbtq+ i regi av Fri Oslo og Viken. 

– Arbeidet mot rasisme har vi holdt på med lenge, og der er det mye bevissthet. På seksualitetsmangfold og lhbt er det stor mangel på kunnskap, sier Dale Braathen.

– Jeg opplever at mange lærere og trenere synes det er en vanskelig tematikk. De er redde for å trå feil med begreper og lignende. Da var det fint å få inn Skeiv Kunnskap og Fri Oslo og Viken. Lærerne som deltok på workshop, lærte mye nytt og de tok opp relevante problemstillinger fra egne skoler.

Skeive slutter med idrett

I første periode av Diversity Wins-prosjektet, som er frem til jul, skal over 300 barn og unge ha gjennomført undervisningsopplegget. 240 av disse kommer fra ulike ungdomsskoler i Oslo og cirka 80 kommer fra barne- og ungdomslag i klubben. 

For Fri Oslo og Vikens Skeiv kunnskap-prosjekt er det viktig å møte idretten på deres egen arena.

– Idretten har et kjempestort samfunnsoppdrag og har 'idrettsglede for alle' som målsetning. Men slik er det fremdeles ikke. Skeive slutter ofte fordi de opplever at det ikke er plass til dem som skeive. Derfor er det viktig å heve kompetansen innen idretten slik at den kan romme alle, sier Joo Helena Hansen i Fri Oslo og Viken.

Hansen mener det ikke finnes nok forskning på skeive i idretten.

– Men forskning viser at skeive har det bedre og presterer bedre når de kan være seg selv, og det er all grunn til å tro at dette gjelder i like stor grad innen idrett. Bufdir har utlyst midler til å styrke det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om skeives erfaringer med deltakelse i breddeidretten. Vi ønsker dette velkommen da dette arbeidet vil gi oss viktig innsikt i hvilke kompetansetiltak som trengs.

Vålerenga Samfunn samarbeider tett med den internasjonale stiftelsen European Football Development Network (EFDN) for å gjennomføre prosjektet, som er finansiert av Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Prosjektet strekker seg over syv ulike europeiske klubber og involverer seks forskjellige land. Det vil si at prosjektet går parallelt i følgende medlemsklubber hos EFDN som også tar del i prosjektet, Real Betis, Spania, Dundacion Alcoraz, Spania, Rangers Charity Foundation, Skotland, Bayer 04 Leverkusen, Tyskland og Excelsior Rotterdam, Nederland.

 

 

 

Powered by Labrador CMS