Pride

Fraråder Pride-farging

Statens vegvesen vurderer å endre reglene for fargelegging av gangfelt.

Vegvesenet anbefaler at alle gangfelt ser like ut. Her fra Pride-gangfeltet på Grønland i Oslo.
Publisert

Oslo, Drammen, Lillestrøm, Bergen og Moss er blant kommunene som har malt gangfelt i regnbuens farger det siste året for å vise støtte til Pride.

Nå mener Statens vegvesen at gangfeltene kan være trafikkfarlige.

«Det er mulig at dette kan føre til en økt ulykkesrisiko», skriver pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Vegvesenet til TV 2.

Han peker på at det meste av veioppmerking følger en internasjonal standard slik at de er gjenkjennelige.

«Variasjon i hvordan gangfelt utformes, er i utgangspunktet ikke ønskelig – og er heller ikke noe vi anbefaler», skriver Vinje.

Pressesjefen forklarer at gangfeltene ikke bryter med dagens regelverk, men at Vegvesenet vurderer å endre på reglene.

«Ulike former for fargelegging er spesifikt ikke omtalt i dagens regelverk. Det har i svært liten grad vært en aktuell problemstilling fram til nylig», skriver pressesjefen.

«Vegvesenet har ingen planer om å gjøre «Pride-gangfelt» ulovlig. Men dette er en mulighet for å gjøre regelverket klarere og tydeligere, blant annet for å sikre en enhetlig måte å håndtere dette på.»

Avgått FRI-leder Inge Alexander Gjestvang mener det viktigste er trafikksikkerheten.

«Og vi tar utgangspunkt i at det er det som er hensikten med svaret fra Vegvesenet», sier Gjestvang til TV 2.

«Det er beklagelig at dette blir en sak om hvorvidt man støtter Pride eller ikke, enten man er privatperson, kommune eller Vegvesenet», sier Gjestvang.

Kjell Bjørn Vinje i Vegvesenet understreker at de ikke opplever Pride-gangfeltene som et stort problem eller utfordring.

«Men vi er samtidig opptatt av å ivareta både trafikksikkerheten og hensynet til det øvrige veinettet på en hensiktsmessig måte», skriver han.

 

 

Powered by Labrador CMS